FabricAir A/S

Tekstilkanaler som akustisk element

Tekstilkanaler adskiller sig fra metalkanaler, idet de har akustiske absorptionsegenskaber og ikke transmitterer lyd. Det er vigtigt, fordi de reducerer lydens efterklang ved at forhindre lyden i at reflektere tilbage i lokalet fra kanaloverfladen.

Det akustiske miljø påvirkes af mange faktorer inkl. geometri og lokalets volumen, de anvendte materialers transmission, refleksion og lydabsorptionsevne, overflader inden for og omkring lokalet, samt luftbåren og strukturbåren lydtransmission.

Uønskede lyde og støjforurening kan have en negativ indvirkning på sundhed og trivsel hos de som opholder sig i lokalet, samt på deres kommunikation og produktivitet. Derfor er det vigtigt at minimere støjniveauet fra ventilationsløsningen.

Akustisk design omfatter det at kunne kontrollere lydtransmission og lydabsorption. Ventilationsløsningen er kun én faktor af mange, men tekstilkanaler kan indgå som et positivt akustisk element, hvis løsningen designes korrekt, og de giver samtidig et behageligt indeklima i form af trækfri, næsten lydløs luftfordeling.

Tekstilfibrene er et såkaldt porøst absorberende materiale, som absorberer lyde ved at omdanne lydbølger til varmeenergi. Det sker, når lydbølgerne tvinger fibrene til at bøje af. I komfortapplikationer er tektilkanalens akustiske egenskaber derfor meget relevante. Lydabsorption skaber et højere niveau af brugerkomfort ved at reducere efterklangstiden, hvilket øger muligheden for private samtaler i lokalet, gør tale mere forståelig og kan medvirke til at reducere det samlede lydniveau i lokalet. Den tekstilbaserede indblæsningsteknologi kendetegnes ved sin næsten lydløse natur, hvilket betyder, at tekstilkanalsystemet ikke transmitterer støj.

Du kan læse mere om støj og tekstilkanaler på fabricair.com.