Airmaster

BIM-Objekter til Airmaster ventilationsanlæg tilgængelige i Revit Autodesk format

Intelligente 3D BIM-objekter er nu tilgængelige i Revit Autodesk format.

3D BIM-objekterne indeholder specifikke informationer om de aktuelle anlæg, som vil være anvendelige i planlægningsforløbet. Det drejer sig blandt andet om anlæggets nominelle luftmængder, ydre dimensioner, vægt, strømforbrug, varmeflader etc.

Der er tale om intelligente modeller, hvor du med ét klik kan tegne ventilationskanaler fra anlægget i den rigtige dimension og med den korrekte klassificering af tilslutningerne, så der skelnes mellem tilluft og fraluft.På objekterne er der angivet tilslutningspunkter for eltilslutning, der sammen med modellens informationer om strømforbrug, medvirker til at en installation kan planlægges mest hensigtsmæssigt. Er der behov for vandeftervarmeflade kan du med ét klik få vist tilslutningsmulighederne og indtegne rørtilslutningerne til varmesystemet, ligesom objekterne er forberedt med tilslutninger for kondensafløb.

Download BIM-objekterne her.