Airmaster

Lavenergiklasse 1 skole kræver energieffektiv ventilation

Vibeengskolen er en folkeskole, der rummer 500 elever på indskoling- og mellemtrinniveau og som har sit primære fokus at integrere bæredygtighed og pædagogik i en lavenergi-skole i Energiklasse 1. Skolen er et resultat af en indbudt arkitektkonkurrence.

Ventilation – En vigtig faktor for lavenergiklasse 1 skoler
Vibeengskolen beskrives som „fremtidens danske folkeskole”: Den er designet med udgangspunkt i børnenes behov og en vision om bæredygtighed. Airmasters decentrale ventilationsanlæg er optimale til skolen, da ventilationen behovsstyres efter personbelastningen og aktiviteten i hvert rum. Den behovsstyrede ventilation afspejler dermed arkitekternes fokus på børnenes forskellige behov, og på hvordan de ændrer adfærd og opholdssteder med tiden. Airmasters energieffektive ventilation er også en afgørende faktor for bygningens lavenergiklasse 1-status.

Energieffektiv ventilation
De decentrale ventilationsanlæg fra Airmaster var et oplagt valg til Vibeengskolen grundet anlæggenes lave energiforbrug. Den korte lufttransport fra anlæggene muliggør at holde SEL niveauet (energiforbruget ved transport af luftmængde) meget lavt. Højeffektive komponenter bidrager yderligere til et lavt energiforbrug, og gør denne type ventilation velegnet til lavenergiklasse 1-bygninger og bæredygtige nybyggerier.

Krav om fleksible indbygningsmuligheder
Skolens bygningskonstruktion fremstår i en stjerneform og dette arkitektoniske særpræg stiller krav til ventilationsanlæggenes fleksibilitet. Her imødekommer Airmasters anlæg den nødvendige fleksibilitet i henhold til dimensionering og installation. Airmasters ventilationsanlæg har mange muligheder for at tilpasse luftindtag og afkast efter bygningens konstruktion. Derudover kræver decentrale anlæg langt mindre volumen over nedhængt/fast loft end decentrale anlæg. På Vibeengskolen er ventilationsanlæggene integreret i lofter og i vægge; kun indblæsningsristene er synlige. Dette giver stor fleksibilitet i indretningen af lokalet, samtidig med at den højeffektiv luftudskiftning bibeholdes.