Honeywell Building Technologies

Valg af systemintegrator kan betyde knald eller fald for dit CTS-projekt!

Af Flemming Thinggaard, Business Development Manager, Trend Control Systems, Honeywell Partner Channel Business

For ikke så mange år siden var langt de fleste producenter af CTS-systemer og andre former for bygningsstyring stærke modstandere af at levere deres produkter gennem systemintegratorer. Den holdning er dog skiftet markant de senere år.

Systemintegratorer har nu ansvar for at planlægge, levere, installere og idriftsætte langt de fleste CTS-systemer i verden. Ifølge den britiske brancheorganisation, BSRIA, var det verdensomspændende marked for systemer til automatisering og styring af bygninger mere end 18 milliarder $ værd i 2015, og man regner med, at dette tal vil stige til lidt over 26 milliarder $ i 2019. I dag står systemintegratorer for størstedelen af salget af CTS-løsninger – hvilket er en markant forskel i forhold til situationen i starten af 1980’erne, hvor næsten alle systemer blev leveret direkte af producenterne.

Musikkens Hus i Aalborg
Musikkens Hus i Aalborg

Fårene skilles fra bukkene
Den nuværende situation er dog ikke uden faldgruber. Installation af CTS-systemer er nemlig reelt en ureguleret branche, hvilket betyder, at enhver i princippet kan etablere sig som systemintegrator.

De fleste store producenter med egne autoriserede partner programmer, går imidlertid ikke på kompromis. Disse producenter foretager altid en grundig forundersøgelse og udvælgelse af potentielle systemintegrationsvirksomheder, før de optages som partnere. Det er bl.a. undersøgelser af virksomhedernes soliditet, faglige kvalifikationer og erfaringer, medarbejderkompetencer, kontraktstyring, dokumentationer og processer for kvalitetskontrol.

Potentielle systemintegratorer vil ofte være nødt til at fremlægge og få godkendt en fuldstændig business case, inden de kan blive optaget som autoriserede partnere. Og når først virksomhederne er blevet officielle partnervirksomheder, vil de skulle acceptere at gennemgå regelmæssige, formelle audits for at sikre, at deres aktiviteter kontinuerligt lever op til de højest mulige standarder. De, der ikke længere kan leve op til kravene, mister deres partner- og forhandlerstatus.

Disse processer og foranstaltninger øger naturligvis sikkerheden hos slutkunden, og nok så vigtigt giver det også slutkunden et reelt leverandørvalg. Sidstnævnte er ret vigtigt – ikke blot når en slutkunde skal have installerer et helt nyt CTS-system men også senere, hvis det skal modificeres, udvides eller udbygges.

Investering i de dygtige
En god systemintegrator bør besidde en dokumenteret ekspertise, der omfatter alle faser i et projekt – lige fra rådgivning, design og specifikation til installation, idriftsættelse, vedligeholdelse og support. Systemintegratoren skal også være helt opdateret med den nyeste inden for f.eks. smart buildings, IoT og cloud sharing. Og systemintegratoren skal kunne give komplette anbefalinger til opgraderinger og andre måder at styrke, optimere og fremtidssikre et eksisterende system på. Dette kan kun lade sig gøre, hvis man har omfattende viden og erfaring fra forskellige bygningstyper og anvendelsesprofiler og har kompetencerne til at planlægge i forhold til den fremtidige brug af den specifikke bygning eller bygningsportefølje.

CTS-producenternes commitment til at styrke de autoriserede partnerprogrammer ses tydeligt i de massive investeringer, som de førende virksomheder som f.eks. Trend Control Systems har foretaget i form af forretningsmæssig støtte til deres partnervirksomheder. Det gælder bl.a. inden for udviklingen og udbredelsen af softwareværktøjer, der forenkler processen med at beskrive, designe og idriftsætte systemer, således at der spares værdifuld tid – og dermed penge – i processen samtidig med, at man også forbedrer arbejdsmiljø og sikkerhed.

Kompleksiteten øges
Vores stadig mere trådløse og forbundne verden betyder, at moderne erhvervsbygninger i realiteten er højt avancerede, intelligente IT-universer, og CTS-systemerne er nødt til at matche kravene fra Internet of Things (IoT).

Da langt de fleste CTS-systemer i dag er konfigureret med overvågnings- og management software, udvikler producenterne løsninger, der gør det muligt for systemintegratorer at konfigurere systemer, der indeholder højt avancerede funktioner som f.eks. centraliseret datalogning, arkivering, individuelt indstillede niveau- og sektionsbaserede alarmfunktioner, tendensestimering, database management på tværs af systemer og integration med virksomhedssoftware og corporate IT-applications.

Internet of Things medfører store ændringer for så vidt angår antallet og arten af datakilder, dataindsamling og datamængder. Samtidig stiger behovet voldsomt for at sammenkoble tidligere isolerede teknologier og installationer i bygningerne på en logisk og ikke mindst meningsful måde. Alt i alt betyder det, at bygherrer bør have endnu større fokus på valget af kompetente systemintegratorer i CTS-projekterne, hvis bygningerne fremadrettet skal kunne fungere som intelligente organismer, hvor såvel brugeroplevelse, energioptimering og driftsoptimering maksimeres.