Honeywell Building Technologies

”Spaghetti”-arkitektur ødelægger mulighederne for at generere brugbare data i bygninger

Det bør være et krav, at moderne building management systemer udvikles og integreres, så der skabes fuld transparens og sammenhæng i bygningens IT-infrastruktur.

Af Anders Haslund, Business Development Manager, CentraLine, Honeywell Partner Channel

Der synes at være en generel tendens til, at der mere eller mindre vælges nye standarder og metoder, hver gang der skal installeres nye bygningstekniske komponenter og løsninger i en bygning.

Denne tilgang er ofte ensbetydende med store og komplekse udviklingsprojekter, når systemerne skal forbindes og integreres. I sidste ende er resultatet typisk punkt-til-punkt forbindelser og dermed en ren spaghetti-arkitektur, hvor kompleksiteten og ugennemsigtigheden er til at tage at føle på, og hvor datakvalitet, dataanalyse og dermed slutbrugerne reelt bliver sorteper.

Og hvad kan man som bygherre så gøre ved det?

Løsningen er at styre og udvikle efter principperne om integreret arkitektur.

I en integreret arkitektur sendes data fra de enkelte komponenter og sensorer via controllere – der kan håndtere multiple kommunikationsprotokoller – og via cloud connectors op i skyen, hvor alt lagres. Det er også i skyen, at såvel skalering, analyse, validering og strukturering til enkelte brugere foregår.

Hos CentraLine benytter vi den stærke og fleksible html5 baserede Niagara 4 platform til at sikre, at alt foregår smidigt og korrekt, samt at data kan struktureres og præsenteres efter den enkelte brugers specifikke behov på individuelt designede dashboards.

Vigtigt er det også, at data redundans i høj grad undgås i den samlede IT-infrastruktur og at krav til data compliance og data beskyttelse kan overholdes.

I sidste ende betyder den integrerede cloud baserede arkitektur, at validerede, strukturerede data nemt kan selekteres og distribueres til en lang række samtidige brugere og interessenter i organisationen. Det kunne være facility managers, driftsmedarbejdere, HR, regnskabsafdelingen, ledelsen og bygningens daglige brugere.

Med en åben og fleksibel platform er grundlaget også skabt til at anvende egentlig machine learning og AI i bygningen, således at data på sigt kan anvendes i en iterativ proces, hvor bygningen bliver en ”lærende”, intelligent bygning.

Vi har samlet en masse erfaringer om integreret arkitektur med åbne og fleksible platforme på http://www.centraline.com