Honeywell Building Technologies

Kære bygningsejer! Du bør seriøst overveje at gøre BMS til et strategisk fokusområde

Tekniske installationer og BMS fylder mere og mere i moderne bygninger. Men valget træffes stadig alt for ofte efter ”lavest pris”-princippet. Det har gang på gang vist sig at have stor betydning for driftsbudgetter, brugeroplevelse, værdisikring og fremtidig udvikling.

Af Anders Haslund, Business Development Manager, CentraLine, Honeywell Partner Channel

Der investeres årligt milliarder i building management systemer. Både i forbindelse med nybyggeri og i forbindelse med bygningsrenoveringer. Udfordringen er blot, at en stor andel af disse systemer aldrig kommer til at fungere optimalt, da de slet ikke er så fleksible og ”åbne”, som producenterne stiller kunderne i udsigt. Dermed kommer de heller ikke til at kunne regulere det store antal bygningstekniske installationer, som moderne bygninger er udstyret med. Og det har konsekvenser.

Et velfungerende, intelligent building management system monitorerer, styrer og regulerer typisk over 70% af en bygnings samlede energiforbrug. Derudover skal det også i mange tilfælde kunne håndtere CCTV-anlæg, brand- og sikringstekniske installationer, lysstyring, solafskærmning, systemer til adgangskontrol samt f.eks. elevatorer og produktionssystemer.

Det siger sig selv, at såfremt building management systemet ikke kan sikre en komplet integration af de underliggende systemer og dermed heller ikke kan sikre en korrekt og brugbar helhedsorienteret dataanalyse, koster det bygningsejeren på bundlinjen. Og det koster dyrt. Ikke bare i kroner, men i produktivitet, brugertilfredshed og på indeklimafronten.

Det giver derfor rigtig god mening for bygningsejere at ophøje beslutninger om valg af BMS-system til en forretningsstrategisk beslutning.

Det betyder typisk, at der internt i organisationen kommer langt mere fokus på kvalitet, indhold, funktionalitet og anvendelse, end tilfældet er, såfremt der ”blot” var tale om en el-teknisk driftsbeslutning. Med andre ord bliver der sat fokus på den samlede ROI (Return of Investment).

Men nok så vigtigt betyder det også, at det bliver langt nemmere at stille specifikke krav til leverandørerne, der så skal dokumentere, at de rent faktisk kan levere det ønskede system, der leverer de påkrævede resultater.

Her er et par punkter, som kan være med til at sikre, at det intelligente, velfungerende building management system bliver en realitet i din bygning.

Grundprincip: Vælg altid en leverandør, der evner at sætte sig ind i de bagvedliggende motiver, der skaber fundamentet for jeres behovsdefinition.

Kompetencer: Stil krav om, at leverandøren altid stiller med projektspecifikke kompetencer og erfaring. Leverandørens projektteam bør altid stille med et projektteam, der matcher det enkelte projekts art og kompleksitet samt ikke mindst jeres kompetencer og forudsætninger.

Erfaringer: Få leverandøren til at dokumentere løsninger, som der er evidens for virker i praksis på både kort og langt sigt.

Fleksibilitet: Du skal have mulighed for at foretage et reelt leverandørvalg, der både er baseret på faglige kompetencer, erfaringer, gensidig kemi og åbenhed. Vælg derfor en BMS-leverandør, der benytter systemhus-modellen.

Åbne systemer: Åbne systemer giver frihed og sikkerhed. De er helt afgørende for dine muligheder for fremadrettet at tilpasse, udvide og nytænke bygningens tekniske installationer og infrastruktur i takt med den teknologiske udvikling, ændrede anvendelsesprofiler og udviklingen i brugernes behov.

Cloud services: Få dataene op i skyen. Det giver mulighed for avanceret dataanalyse og benchmarking på tværs af bygningsenheder og -portefølje. Og det giver de bedste betingelser for at arbejde med machine learning og AI i fremtiden, når bygningen analyserer ”sig selv”.

Fleksibel teknologiplatform: Vælg et BMS-system der har en gennemprøvet teknologiplatform med indbygget fleksibilitet, og hvor komponenter og løsninger kan kombineres på flest mulige måder ud fra f.eks. bygningstype, brugerprofiler, interessentkrav, datakilder, dataanalyse og -præsentation mv.

http://www.centraline.com har vi samlet en masse viden om, hvordan du opnår intelligent integration af bygningstekniske systemer.