Honeywell Building Technologies

Teknologiske landvindinger og et nyt koncept redefinerer fuldstændig, hvordan moderne bygninger kan gøres intelligente

Georg MarkhovskiDe teknologiske landvindinger giver os muligheder for at forbedre og nytænke vores bygninger på områder, som aldrig tidligere har været mulige. Men de teknologiske landvindinger skaber også nogle udfordringer, og vi er nødt til at forstå, hvordan de skal håndteres, hvis de enorme potentielle gevinster skal realiseres. Honeywell Partner Channel Business, som Trend Control Systems er en del af, har udviklet konceptet The Connected Building, der er en splinterny, holistisk tilgang, som hjælper bygningsejere, facilities managers og rådgivere med at overvinde udfordringerne og udnytte mulighederne, så der kan bygges for fremtiden på en sikker, rentabel og visionær måde. Nøglen er styret integration.

Af Georg Markhovski, Business Development Manager, Trend Control Systems, Honeywell Partner Channel Business

Vores bygninger og den måde, vi bruger dem på, er i hastig forandring. Dybest set bliver vores bygninger mere og mere intelligente. Oftest er succeskriterierne – udover økonomisk rentabilitet og værdisikring over tid – både relateret til fleksibilitet, indeklima, brugeroplevelse og sikkerhed.

Men vi tilbringer mere og mere tid i vores bygninger – faktisk hele 80-90% af døgnet – og brugernes forventninger og krav til trivsel vægtes derfor i stadig stigende grad højere end andre parametre. Da bygningerne samtidig står for mere end 40% af det globale energiforbrug, lægger efterlevelsen af brugerkrav et stort pres på såvel energiforbrug som energimæssig performance. Men det tvinger os også i stigende grad til at anskue en bygning ikke blot som en skal, men som en levende organisme, hvor validerede real time data er fundamentet for “liv”. Det er også en af grundene til, at mere end 80 % af bygningers samlede levetidsomkostninger kan henføres til perioden fra og med ibrugtagelsen. Og det er dybest set derfor, at systemintegration er altafgørende i moderne bygninger!

Som Fortune 100-virksomhed har Honeywell og Honeywell Partner Channel Business, som Trend Control Systems er en del af, gennem årtier indsamlet erfaringer fra projekter over hele verden. Disse projekter omfatter alle tænkelige bygningstyper og brugerprofiler og omfatter integration og udnyttelse af IoT, cloud-teknologi, Big Data og CTS-systemer i smarte og intelligente bygninger. Denne erfaring har ført til udviklingen af Connected Building, der er et splinternyt koncept og en holistisk tilgang, som hjælper bygningsejere, facilities managers og rådgivere med at overvinde udfordringerne og udnytte de teknologiske landvindinger, så der kan bygge for fremtiden på en sikker, rentabel og visionær måde.

Mange tekniske anlæg og CTS-systemer ligner kludetæpper
På samme måde som i andre lande er integrering af teknologi i bygninger også en betydelig udfordring med masser af kritiske faldgruber i Danmark. Hovedårsagen er, at disse tekniske anlæg og CTS-systemerne ofte er strikket sammen ved hjælp af alt for mange forskellige produkter og teknologier. Efter et stykke tid har disse såkaldte “systemer” – hvis man overhovedet kan tillade sig at kalde dem systemer – en tendens til at ligne kludetæpper, og de forskellige komponenter kan ikke længere kommunikere eller udveksle data. Kompleksiteten er simpelthen blevet for stor over tid. Det er ikke kun er en udfordring ved drift af systemerne, men også ved servicering, modificering og udvidelse af dem. Og endnu værre; det gør bygningens samlede driftsomkostninger næsten umulige at fastlægge og estimere. Vores lokale Trend-partnere og installatører får hele tiden det samme spørgsmål fra kunderne: Hvordan får vi designet og installeret et fuldt integreret, transparent og fleksibelt CTS-system, så vi kan efterleve vores brugeres krav og samtidig sikre en langsigtet, optimeret drift og performance?

Sammenkobling af mennesker, processer og aktiver
Det centrale i konceptet Connected Building er integration og information. Connected Building handler om at bruge avanceret bygningsteknologi til at indsamle data. Om at bruge højt avanceret teknologi og programmering til at strukturere data. At bruge moderne front-end-værktøjer til at præsentere individuelt tilpassede data for specifikke interessenter. Og i sidste ende give brugerne et præcist overblik baseret på real time insight, der nemt og hurtigt kan omsættes til handling med målbar effekt. Med andre ord: En effektiv sammenkobling af mennesker, processer og aktiver.


Ved at følge principperne i Connected Building vil bygningens ejere og driftsafdeling kunne være på forkant med bygningens løbende udvikling og transformation.


Connected Building får med andre ord bygningen til at fungere på en sammenhængende måde, hvor udviklingen ikke overhaler bygningsejeren og driftsafdelingen indenom.

  • Connected Building giver et højere niveau af “intelligens”, indsigt og effektivitet.
  • Connected Building er en intelligent bygning, der sammenkobler mennesker, processer og aktiver ved hjælp af IoT, Big Data og integrerede CTS-løsninger.
  • Connected Building virker som multiplikator til at give forbedret drift, produktivitet og samarbejde.
  • Connected Building er løbende på forkant med projektudvikleres, ejeres, facilities managers og brugeres krav og behov.

 

Over 1.000 lokale specialister i hele Europa giver Connected Building liv
Selve konceptet Connected Building ville dog ikke fungere i praksis uden Honeywell Channel Partner Business’ særlige markedstilgang: Vores store netværk af lokale, autoriserede partnere.

Netværket af lokale, autoriserede partnere består af mere end 1.000 omhyggeligt udvalgte og højt kvalificerede virksomheder med over 9.000 ingeniører i Europa. Kunderne er dermed sikre på at have fleksibel og professionel support tæt på i dagligdagen og en lokal specialist, der forstår den enkelte kundes behov og den specifikke bygnings unikke krav og udfordringer. I sidste ende betyder det, at bygningsejerne får en skræddersyet løsning, der på en unik måde sammenkobler mennesker, processer og aktiver samt et skræddersyet servicekoncept, der muliggør et fuldstændigt integreret system, der opfylder sin funktion år efter år.

Trend Control Systems er en integreret del af Honeywell Partner Channel Business. Dermed er Trend Control Systems også en del af et af verdens førende netværk af integrationsspecialister. Og et af grundprincipperne for Honeywell Partner Channel Business og Connected Building er åben og håndgribelig deling af oplysninger fra disse integrationsspecialister til kunderne.

Læs mere om Connected Building her:
https://www.trendcontrols.com/da-DK/Sider/Danish_Dashboard.aspx