Vær med til at handle og skabe mere urban biodiversitet

På Build for Biodiversity kan du være med til at sætte fokus på urban biodiversitet og se på udfordringer og løsningerne, så vi kan sammen kan skabe mere biodiversitet i byerne.

På konferencen får du praktiske værktøjer til arbejdet med biodiversitet i arkitektur og byggeri, du får viden om Biodiversity Net Gain-principper og du får sat fokus på hvordan vi sammen kan blive stærkere til det strategiske planlægningsarbejde. Derudover kan du være med til at skubbe på i forhold til at få biodiversitet højere op på den politiske dagsorden.

Talere fra ind- og udland

Du kan opleve Sonja Stockmarr, der er global design director, Landscape hos Henning Larsen, som ordstyrer på Build for Biodiversity.

Det faglige program med talere fra både ind- og udland er tilrettelagt af holdet bag Building Green, men i tæt samarbejde med flere aktører i industrien, så det er relevant for målgruppen af arkitekter, ingeniører, landskabsarkitekter, entreprenører, bygherrer, leverandører og andre repræsentanter i branchen. Du kan netværke, debattere biodiversitet og erfaringsudveksle med dine kollegaer i branchen.

Læs mere her

Tilmeld dig her