Guldager A/S

Den grønne vej til en tør kælder

Bidrager til et sundt indeklima

Vores Drytech løsning gør en fugtig kælder tør, hvis fugtproblemet skyldes opstigende grundfugt. Fugt i kælderen giver et dårligt indeklima, som kan give problemer med irriterede slimhinder, løbende næse, røde øjne og forværre allergi. Når kælderen bliver tør, forbedres indeklimaet.

Virker uden kemi

Fugten i væggen fjernes ved hjælp af strøm. Komponenterne i installationen består af ædelmetaller, som er naturlige materialer. Når systemet er sat op, trækkes vandet ud af væggen ved hjælp af elektroosmose. Elektriske impulser fra elektroder og ledning, som monteres i murværket, lader vandet i væggen positivt. Negativt ladede spyd, der er placeret i jorden omkring huset, suger det positivt ladede vand ud i jorden. Det betyder, at fugten i kælderen fjernes helt uden brug af kemi.

Bruger lige så lidt strøm som fjernsynet på stand-by

Guldagers Drytech system bruger i gennemsnit strøm for 10 kr. pr. måned. Det svarer til det strømforbrug et fjernsyn på stand-by bruger på en måned. Systemet er tændt hele tiden for at det vand, der trænger fra jorden og ind i kældervæggen, ledes ud i jorden igen. Hvis man holder kælderen tør med en affugter, der kører døgnet rundt, bruges der 90 gange så meget strøm som med dette system.

Reducerer varmeforbruget

Hvis kælderen er fugtig, vil varmeforbruget løbe løbsk om vinteren. Det kræver mere varme at opvarme en fugtig kælder. En vandfyldt væg transporterer varmen ud i jorden, mens en tør kældervæg isolerer bedre og holder varmen i kælderen. Når denne løsning installeres, udtørres kældervæggene og varmeforbruget bliver mindre.

Lang levetid 

Vi bruger kun ædelmetaller i vores installationer. Det betyder, at installationen er sikret mod rust, ir og ætsninger. Dette giver en lang levetid og der vil normalt ikke være behov for at udskifte komponenterne. Dermed undgås unødigt materialespild, og der spares både C02 og penge, fordi der ikke skal produceres eller købes nye komponenter. Vi giver 5 års garanti på de skjulte installationer.

Mindre CO2 aftryk

Når systemet installeres, skæres en lille rille i væggen, hvor ledninger og elektroder skjules. Derefter monteres den lille styreboks på væggen med håndkraft. Der bruges altså meget lidt energi i arbejdet for at sikre kælderen mod opstigende grundfugt. Ved installationen af systemet er produktionen af affald minimalt. Derfor skal der heller ikke bruges meget energi på at køre affald bort.

Læs mere om Drytech løsningen på Guldagers hjemmeside her
Kontakt os for mere information her