Genvex Brandautomatik

I decentral boligventilation med fælles luftindtag/luftafkast findes der iht. DS428 (norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg) tre muligheder for at efterleve denne norm:

1) Røgventileret system hvor kanaler brandisoleres

2) Hver bolig har sit eget kanalsystem (indtag/afkast)

3) Spjæld løsning som sikrer at der ikke trænger brand/røg fra den brændende bolig ud i kanalsystemet og dermed sætter øvrige boliger i risiko.


Løsning 1 og 2 
kræver typisk ekstra meget plads grundet brandisolering
og flere kanaler og stiller derfor øgede krav til projektering
og koordinering af byggeriet. Løsning 1 kræver desuden en separat
røgventilator som giver øgede drift og vedligeholdelsesomkostninger.

Løsning 3 vil derfor i mange tilfælde være det foretrukne valg når
det kommer til at brandsikre decentrale ventilationsanlæg iht.
DS428.

Genvex tilbyder derfor som standard integreret brandautomatik i
den velkendte Genvex Optima-styring. Styringen understøtter
tilslutning af op til 4 røg-/brandspjæld tilsluttet samme aggregat.
På denne vis er det nu muligt for entreprenører/bygherre at udføre
et kostoptimeret decentralt ventilationsprojekt med fælles luftindtag
og luftkast som opfylder krav om automatisk test/overvågning
jf. DS428. Ud over tilslutning af røg-/brandspjæld alene – kan
løsningen også anvendes i kombination med røgdetektor.

Læs mere om Genvex Brandautomatik

Læs case om Genvex Brandautomatik i 48 plejeboliger i Valby.

Få flere nyheder på Facebook og LinkedIn.