DET GØR VARMEPUMPER HOTTE: MILJØVENLIGT KØLEMIDDEL GØR DEM EKSTRA GRØNNE

Af Stine Brondbjerg Erichsen

Når danske hjem skal varmes op, er varmepumper ikke kun den mest fornuftige løsning for energiforbruget, men også for den grønne omstilling. Og faktisk er det et miljøvenligt kølemiddel helt inde i selve varmeløsningen, der er med til at give varmepumpen et lavere CO2-aftryk.

Klima er et af de hotte emner i det politiske grundlag for Danmarks regering ’Ansvar for Danmark’. Men hvordan skal vi danskere øge udbygningen af vedvarende energi og bevæge os væk fra fossil opvarmning? Ifølge Peter Aller, der er Head of Product Management Vaillant Nordics, ligger svaret lige for, når regeringen ønsker at ’sikre et stærkt fokus på energieffektivisering af både private hjem, virksomheder og offentlige bygninger’.

”Varmepumper er den mest energieffektive og grønneste løsning, vi har lige nu. Der er nemlig en masse gratis energi at hente i forhold til andre mulige energikilder, for det unikke ved varmepumper er, at de faktisk flerdobler den energi, kunden faktisk betaler for”, fortæller Peter Aller.

Hvor andre energikilder som fx en el-radiator leverer energien 1:1, så får man op til fem gange mere varme igen med en varmepumpe. Det skyldes hele kølekredsløbet, hvor gratis energi optages fra luften og komprimeres til højere tryk og temperatur – på samme måde som et køleskab gør det, altså bare med omvendt fortegn – de danske hjem skal varmes op.

MILJØVENLIGT KØLEMIDDEL ER HOT

Vaillant, der siden sin begyndelse i Tyskland i 1874 har været en af de store spillere inden for varmeløsninger, har som en af de første på markedet taget det miljøvenlige kølemiddel R290 i brug. Siden er andre producenter fulgt efter, og R290 gør en markant forskel for varmepumpers CO2-aftryk.

Ifølge Peter Aller skader kølemidler ikke, så længe de er inde i varmepumper. Men det gør de til gengæld, når de ikke afskaffes korrekt, og derfor er det helt afgørende for klimaet, at de er miljøvenlige.

”Hvis et syntetisk kølemiddel udledes til omgivelserne, så er CO2-udledningen enorm. Udleder du fx et kilo R32-kølemiddel, der ikke er miljøvenligt, så udleder du mere end 600 gange så meget CO2! Fordi vi bruger det naturlige kølemiddel R290, der har en lav GWP-værdi (Global Warming Potential), så er skaden minimal, hvis det udledes, for 1 kilo R290 svarer kun til 3 kilo CO2, og det gør jo en kæmpe forskel i det samlede klimaregnskab”, siger Peter Aller.

Han understreger, at der også findes andre grønne kølemidler, som fx ammoniak og CO2, der passer bedre til andre systemer. Når det kommer til opvarmning af danske huse, er der imidlertid ikke tvivl om, at R290 er den bedste og grønneste løsning.

NORDISK DESIGN TIL KULDE, FUGT OG SALT

Det er også brugen af R290-kølemiddel i varmepumper, der gør, at de kan opnå højere temperaturer. Hvor det med traditionelle kølemidler er muligt at opnå ca. 60 grader, er det med R290 i varmepumpen muligt at nå helt op på 75 grader. Samtidig har Vaillants varmepumper, der er udviklet og produceret i Europa, et særligt design, der passer til det nordiske klima:

”Skal du opvarme et hus i Nordsverige, så stiller det nogle krav til varmepumpen. Derfor kan Vaillants varmepumper klare ned til minus 25 graders kulde, og det er ret afgørende i Norden. Samtidig kan de også sættes op i saltholdige områder, og det betyder noget i områder som Vesterhavet, hvor de ellers ville ruste meget hurtigt på grund af saltet i luften”, siger Peter Aller.

Varmepumperne – der omdanner energi fra naturlige elementer som jord, vand eller luft – er for alvor kommet ind i varmen i Danmark de seneste år. Ifølge tal fra Energistyrelsen blev der i 2021 solgt 56 procent flere varmepumper end i 2020 og hele fem gange så mange som i 2015. Tendensen forventes at fortsætte for 2023. Og med regeringens klimaplan er det muligt at få offentligt tilskud til at skifte til varmepumpe fra olie, gas, biomasse eller elvarme.

For at varmepumperne skal fungere optimalt, er det dog vigtigt, at de bliver installeret korrekt. Skiftet fra opvarmning med gas til varmepumper kræver nemlig langt mere af fremtidens installatører.

”Det er komplekse installationer, og for, at varmepumperne, som vi leverer, kan yde deres bedste, er det afgørende, at de bliver installeret korrekt. Gaskedler var meget barmhjertige og tilpassede sig. Med en varmepumpe er det derimod vigtigt at vælge det rigtige produkt til det rigtige hus, ligesom valget af rør og andet systemtilbehør har væsentlig betydning for, at varmepumpen fungerer optimalt”, siger Peter Aller.

Yderligere information: Head of Product Management Vaillant Nordic, Peter Aller peter@vaillant.com, tlf.: 46160200, http://www.vaillant.dk