METRO THERM A/S

“Hvor mange liter?” er ikke længere det rigtige spørgsmål at stille

I evandvarmer-brugsvand_metro-thermnergimærkningsordningen som trådte i kraft i september 2015, er der krav om, at man på varmtvandsbeholdere nu skal oplyse nettovolumen – altså hvor mange liter vand, som reelt er i den givne beholder. Men den teknologiske udvikling inden for varmtvandsbeholdere har nu rykket sig så langt, at man i dag bør kigge mindst lige så meget på effektiviteten af varmtvandsbeholderen, som man før gjorde på volumen.

Før i tiden har volumen i en varmtvandsbeholder haft en meget stor betydning. Mængden af vand i beholderen var en direkte parameter for, hvor meget varmt vand, forbrugeren ville have til rådighed.

I dag er det effektiviteten af beholderen, som gør udslaget for, hvor meget varmt vand der kan tappes ud af hanerne. Moderne varmtvandsbeholdere har et markant reduceret varmetab og en meget bedre varmeevne, og det betyder, at det ikke længere er volumen, som er den afgørende faktor, men derimod effekten.

Når man forbedre effekten, kan mængden af vand reduceres og stadig dække det behov, som en given husstand har brug for. Den øgede effekt sørger nemlig for, at opvarmningen af vandet foregår hurtigere, og mængden af varmt vand er mere konstant, end den var før. Derfor kan man sige, at nogle bedre spørgsmål kunne være ‘hvor mange er I i husstanden?’ og ‘hvor stort var jeres vandforbrug sidste år?’

Læs hele artiklen her – den er skrevet i et sprog, så også din kunde kan være med.