Building Green

Building Green: POP-UP seminar 7. september 2017

“Markedspladsen for bæredygtighed – veje og vildveje i værdikæden”

Building Green, Bygherreforeningen og Green Building Council inviterer til et gratis pop-up seminar i København d. 7. september. Målgruppen er bygherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, m.fl.

Visionen om at øge bæredygtighedsniveauet i byggeriet kan de fleste aktører tilslutte sig. Men på rejsen gennem værdikæden skal visionen passere mange led med forskellige komplekse udfordringer. Et bud på at løse sådanne udfordringer er mere tværfagligt samarbejde og bedre forståelse af byggeriet som en markedsplads for værdiskabelse. Bygherreforeningen, Building Green og Green Building Council Denmark arbejder alle med disse problemstillinger, og inviterer derfor til dette pop-up seminar, hvor vi stiller skarpt på, hvordan de enkelte led i værdikæden kan optimere forudsætningen for at visionen om bæredygtighed realiseres så tæt på sin oprindelige udgangspunkt som muligt i et styrket marked.

 

Dato: 7. september 2017
Tid: 8.30-11.30
Sted: Bygningskulturens Hus
Adresse: Borgergade 111, 1300 København K
Målgruppe: Bygherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører m.fl.

TILMELD DIG GRATIS HER!
OBS: Begrænset antal pladser, tilmelding foregår efter ”først til mølle princippet”. Muligheden for tilmeldingen lukker helt d. 1. september 2017. Ved udeblivelse fra tilmelding pålægges no-show fee på 500,- ekskl. moms.

 

PROGRAM

8.30 Morgenkaffe m/croissant

9.00 Velkommen til den bæredygtige markedsplads!
Introduktion  til seminaret v/Green Building Council Denmark og Bygherreforeningen

9.10 Værdiskabelse i den bæredygtige bygning – slutbrugeren i fokus
Det danske ejendomsmarked vil blive udfordret i takt med at bæredygtighedsdagsorden vinder frem. Hvad gør en visionær bygherre sig af overvejelser, når han/hun skal bygge for de næste 100 år?
Mia Manghezi, Projektudviklingsdirektør, Pensiondanmark

9.40 Fra vision til vare
Visioner er nødvendige for at flytte både store og små organisationer, men det er først når visionerne bliver omsat til konkrete handlinger, at bæredygtigheden kan måles.

Københavns Kommunes Team Grønne Indkøb rådgiver alle kommunens udbudsenheder i at fastsætte miljø- og klimakrav, som kan understøtte kommunens egne visioner og mål på miljø- og klimaområdet.
Jens Runge, Projektleder, Københavns kommune (inviteret)

 10.10 PAUSE

10.25 Et fælles sprog- forudsætningen for realiserbar bæredygtighed i byggeriet
En præcis og prioriteret kravspecifikation øger kvaliteten og bygbarheden, men hvad stiller det af krav til bygherren og bygherrerådgiveren? Og har arkitekten og entreprenøren svarene, når markedet skal levere på kravene?
Martin Manthorpe, strategidirektør, NCC
Søren Nielsen, Arkitekt MAA og Partner, Vandkunsten

10.55 Bæredygtige byggematerialer- det nemme valg?
Dokumentation for det bæredygtige materialevalg skal gøres lettere, men hvordan? I takt med at efterspørgslen på bæredygtige byggematerialer forventes at stige, vil byggecentrene blive udfordret som centrale aktører i værdikæden. Hvordan vil de håndtere dette i mellemleddet mellem leverandører (udbydere) og kunderne (efterspørgerne)? Spiller bedre Er det bedre deklarationer og kravsspecifikationer, der er driveren?
Morten Andersen, BYGMA (inviteret)

11.15 Opsummering m/debat

11.30 Afslutning

Hent programmet

GRATIS TILMELDING HER! 

OBS: Begrænset antal pladser, tilmelding foregår efter ”først til mølle princippet”. Muligheden for tilmeldingen lukker helt d. 1. september 2017

POP-UP seminaret er arrangeret af:

Green Building Council Denmark
Green Building Council Denmark (DK-GBC) er en non-profit medlemsorganisation med 279 medlemmer (virksomheder og organisationer). Vi arbejder for at fremme bæredygtighed i bygninger og det bebyggede miljø i Danmark.
Vi tilbyder reel og uvildig granskning af byggeprojekters og byområders bæredygtige indsats.
Vi formidler viden, afholder kurser og events om bæredygtighed og uddanner konsulenter og auditorer i bæredygtighedscertificering DGNB Denmark, som administreres af vores datterselskab DGNB.dk. 

Bygherreforeningen
Bygherreforeningen er interesseorganisation for ca. 130 professionelle bygherreorganisationer i Danmark, der tilsammen repræsenterer et årligt indkøbsvolumen på op mod 50 mia. kr. Foreningens formål er at fremme en bæredygtig udvikling af byggeriet og de bedst mulige rammebetingelser for medlemmerne, så de kan udfylde den samfundsvigtige bygherrerolle i forhold arkitektur, kvalitet og produktivitet.

Building Green
Building Green har eksisteret siden 2011 og har lige siden haft en mission om at oplyse om bæredygtighed i byggebranchen og vigtigheden heri. Building Green byder på inspiration og vidensdeling for alle med interesse for grøn innovation og bæredygtige løsninger inden for byggeriet. Eventen afholdes i efteråret i København og i foråret i Aarhus hvert år, og består af en større udstilling samt stort konferenceprogram – udover de større events afholder Building Green også mindre pop-up arrangementer i samarbejde med VIP partnerne.