NOVENCO Building & Industry A/S

NOVENCOs sikker og fuldstændig trappeskakt ventilation

Teknologi til effektiv og sikker ventilation under højtemperaturforhold er en af NOVENCO Building & Industry A/S’ kernekompetencer. Denne viden og ekspertise tilbyder vi nu i form af komplette systemer til sikring af flugtveje for personer i bygninger og til friholdelse af adgangsveje for brand- og redningsfolk. Vores løsninger til sikring mod f.eks. overtænding og beskadigelse af kritiske bygningsdele er således allerede at finde i en lang række små og meget store byggerier i Danmark og internationalt. De er testet til at opfylde de strengeste krav og overholder EN 12101 del 6 samt alle relevante normative referencer og EU direktiver.

Mere info under https://www.novenco-building.com/solutions/pressure-differential-systems/