NOVENCO Building & Industry A/S

NOVENCO skal levere overtrykssystem til højhuse i Haag, Holland

Ved Mariapladsen i Haag bygges der på de to Grotius tårne. Når de er færdige, vil de rejse sig henholdsvis 100 og 120 m fra gadeniveau, rummer 655 lejligheder og have parkeringsfaciliteter til 245 biler. Tårnene er temmelig anderledes i deres udtryk, eftersom de blander forskellige arkitektoniske temaer og skal udstyres med unikke krone-lignende tagkonstruktioner. NOVENCO Building & Industry har vundet design, levering af udstyr, montering og idriftsættelse af det certificerede overtrykssystem til begge tårne.
Som følge af den unikke tagkonstruktion, har placeringen af overtryksventilatorerne været en væsentlig udfordring i designet, bl.a. pga. de høje krav til effektivitet. En kombination af avanceret regulering sammen med et optimalt system gør at kravene i de hollandske forordninger opfyldes og slutkundens ønsker imødekommes. Ventilationen af parkeringsområderne er ligeledes omfattet af opgaven stillet af bygherren. Tårnene forventes indviet i midten af 2022.