Nøjagtige målinger reducerer energiforbruget

Lindab-UltraLink-FTCU

Med Lindab UltraLink er det nemt at dokumentere ventilationsløsningens ydeevne og automatisk regulere luftstrømmene for et bedre indeklima

Byggereglementet kræver dokumentation for at nye ventilationsanlæg lever op til gældende krav og yder som beskrevet. Det stiller store krav til pålidelige målinger af luftstrømmen i ventilationsanlæg. Med UltraLink gør Lindab det nemmere at dokumentere ventilationsløsningens ydeevne og automatisk at regulere luftstrømmene for et bedre indeklima.

Bygningsreglementet foreskriver, at alle nye installationer skal testes, så der foreligger dokumentation for, at ydeevnen lever op til gældende krav. Når det kommer til ventilationsløsninger, stiller det store krav til, at ydeevnen kan måles pålideligt og effektivt.

”Installatørerne skal teste ventilationsløsningen efter installationen og sikre, at ydeevnen er som forventet og lever op til gældende krav. Som leverandør er det vores opgave at gøre det nemt for installatøren at måle og dokumentere ydeevnen,” siger Niels Mulvad, produktchef for Indoor Climate Solutions hos Lindab.

Derfor har Lindab udviklet UltraLink-systemet, der nu kommer i en opdateret udgave. UltraLink måler luftstrømme og temperatur i ventilationssystemet ved hjælp af ultralyd, hvilket giver målinger med større præcision end tidligere. Ved hjælp af sensorer i kanalvæggen kan UltraLink foretage luftmængdemålinger med +/-5% nøjagtighed helt ned til 0.5 meter i sekundet.

Ny teknik giver mere præcise målinger
Og netop præcision er helt afgørende, når fremtidens fleksible byggerier skal udstyres med energieffektive løsninger.

”Traditionelle målesystemer placerer et målekors indvendigt i ventilationskanalen og måler lufttrykket fysisk. Dermed står målekorset i vejen for luftstrømmene og påvirker derved lufttrykket negativt. Samtidig kan det opfange skidt og støv. Alt sammen fører det til upræcise målinger,” fortæller Niels Mulvad og fortsætter: ”I moderne byggerier har vi høje forventninger til fleksibilitet. Tag et mødelokale, der skal kunne tilpasse ventilationen alt efter om der 2 eller 20 personer tilstede i rummet. Det stiller store krav til ventilationssystemet, der skal klare det spænd. Derfor er det nødvendigt med udstyr, der både kan måle og regulere nøjagtigt ned til selv små luftmængder,” siger Niels Mulvad.

Lindab UltraLink FTCUMåling og regulering i en enhed
Bag en god ventilationsløsning står der imidlertid mere end blot præcise målinger. Det er nemlig også nødvendigt at regulere luftstrømmene på baggrund af målingerne. Derfor forbinder UltraLink FTCU måleenhed og regulator direkte med et spjæld og kombinerer dermed måling og regulering i en enhed. ”At ventilere nok, men ikke for meget, og at gøre det energieffektivt, har vist sig at være en stor udfordring i byggebranchen i dag. UltraLink FTCU omdanner målinger til regulering og sikrer derfor, at ventilationsanlægget konstant yder på et passende niveau,” fortæller Niels Mulvad.

UltraLink FTCU tilbyder manuel aflæsning af målte luftmængder, lufttemperaturer og spjældpositioner på enhedens display. Der er også mulighed for elektrisk kommunikation med enheden via analoge signaler eller digitalt via ModBus.

UltraLink FTCU anvender data fra målingerne til automatisk at regulere luftmængden ud fra ønsket temperatur og CO2-niveau i rummet. Den nøjagtige regulering forenkler processen og sikrer, at luftkvaliteten optimeres, mens energiforbruget reduceres.

LÆS MERE OM LINDAB ULTRALINK HER

 


Vidste du at Lindab er blevet kåret som en af Danmarks bedste arbejdspladser? Læs mere her

Lindab - en af Danmarks bedste arbejdspladser 2017