Frisk luft til fremtidens talenter

Lindab Pascal

Dansk Talentakademi er stedet, hvor fremtidens talenter inden for blandt andet musik, teater og dans slår deres folder. Med en Pascal-løsning fra Lindab er indeklimaet i bygningens mange multirum sikret. 

I kontorer, skoler og institutioner med stort udsving i antallet af brugere i løbet af dagen kan det være en udfordring at sikre en tilstrækkelig tilstrømning af frisk luft. Løsningen på udfordringen hedder behovsstyret ventilation, og sådan en løsning har Mogensen VVS Comfort netop installeret hos Dansk Talentakademi.

”Et byggeri som Dansk Talentakademi, hvor elever og lærere kommer og går dagen lang, kræver en gennemtænkt og fleksibel ventilationsløsning. Sammen med Lindab fik vi udarbejdet en særlig løsning med Pascal-systemet, der både tager højde for den fleksible brug af bygningen og bygherrens fremtidige planer om centralisering af overvågning,” siger projektleder Lars Saaugaard Olesen fra Mogensen VVS Comfort, som har ledet ventilationsentreprisedelen omkring akademiets nye system.

Et rum til hvert behov

Dansk Talentakademi har seks kunstneriske retninger, hvor eleverne kan udfolde deres talenter og blive forberedt til optagelsesprøver på længerevarende kunstneriske uddannelser.

Rummene skal derfor bruges til så vidt forskellige aktiviteter som billedkunst, design, dans, skriveøvelser, teater og musik. I alt er der over ti forskellige zoner med studierum, multirum, administration, værksted og fællesrum, og rummenes forskellige funktioner stiller store krav til indeklimaet.

”Projektet hos Dansk Talentakademi var en ekstraordinær løsning, hvor vi måtte tænkte kreativt. Lindab var en af de eneste udbydere med et system, der gjorde det muligt at centralisere styringen af ventilationen uden at gå på kompromis med kvaliteten. Samtidig er systemet både simpelt og let at styre. Pascal-løsningen matchede både bygherrens ønsker om brugervenlighed, arkitektens ønsker om æstetik og ingeniørens ønsker om funktionalitet,” fortæller ingeniør Piotr Podhajny fra Midtconsult.

Pascal-systemet regulerer ventilationen ved variabel belastning og består styringsmæssigt af en central Regula Master enhed, som er forbundet med Regula Combi rumregulatorer i hver zone ved hjælp af en busopkobling.

Fremtidssikret løsning i dag

Med mere end 30 år i branchen har Lindab et stort indblik i de faktorer, der skaber værdi for kunden i både etablering og drift. ”Drift er enormt vigtigt med ventilationsløsninger, der kører døgnet rundt år efter år. Derfor kører vores Pascal-system daglige, automatiske tests, som sikrer, at alle dele i systemet yder optimalt. Hvis et spjæld eller andre dele ikke kører optimalt, aktiveres alarmfunktionen, og en servicetekniker kan blive tilkaldt,” fortæller produktchef Niels Mulvad fra Lindab.

Det er dog ikke kun i forhold til systemets daglige tests, at Pascal-løsningen til Dansk Talentakademi er fremtidssikret. ”På længere sigt er det planen, at Dansk Talentakademis system skal kobles sammen med ventilationssystemet i Musikteatret i Holstebro, så begge systemer kan styres fra ét sted. På den måde er løsningen både udarbejdet efter brugernes behov i dag og i fremtiden,” siger Niels Mulvad.

Lindab Pascal
Dansk Talentakademi i Holstebro har netop fået installeret Lindabs Pascal-system, der løser ventilationsudfordringen i en bygning med mange rum og et varierende antal brugere.

 

Lindab Pascal
Pascal-systemet fra Lindab sikrer en behovsstyret ventilering og gør det muligt at koble automatikken op til en central CTS-styring, så flere ventilationsanlæg kan overvåges samlet.