Effektiv lyddæmpning med Lindab Akustik

Vi er omgivet af larm og konstante forstyrrelser i dagligdagen. Stilhed er efterhånden en luksus. Derfor er en god akustik og et lavt støjniveau lige så afgørende for indeklimaet som temperatur, CO2 og luftfugtighed. Et ventilationsanlæg er nødvendigt for at sikre det gode indeklima, men det er også et paradoks. For et ventilationsanlæg støjer. Friskere luft, men mere larm. Sådan må det ikke være.

Skru ned for støjen – og for udgifterne

Det handler om at dæmpe støjen. Med det sortiment, der er resultatet af Lindabs forskning og udvikling, kan du også dæmpe dine udgifter og dit energiforbrug. Mindst muligt tryktab er en vigtig parameter for den totale driftsøkonomi i dit ventilationsanlæg. Derfor er vores løsninger som helhed bygget til at mindske tryktabet så meget som muligt. Det gælder både kanaler, fittings, armaturer og lyddæmpere. Lindab har lyddæmpere i mange forskellige dimensioner til både nybyggeri og renovering af både enfamiliehuse, kontorer og produktionslokaler.

Vi forsker i lyd og leverer stilhed

Hvis dit ventilationsanlæg er dimensioneret rigtigt og har den rette dæmpning, så kan du undgå støjgener. Vi har gennem årtiers forskning og udvikling i vores eget lydlaboratorium oparbejdet stor viden og erfaring inden for akustikken og dens vigtige rolle i åbne kontorlandskaber, industribygninger og andre lokaler, hvor flere mennesker skal trives samtidig. Vi forsker i lyd for at kunne levere løsninger, der giver ro. Det fuldender dit ventilationsanlæg og gør Lindab til din totalleverandør.

Udviklingschef er professor i ventilation

Lindabs udviklingschef, Göran Hultmark, har forsket inden for energisektoren gennem tre årtier og har blandt andet ført til 16 patenter og 20 videnskabelige rapporter. Göran er adjungeret professor i ventilation ved SBI/Aalborg Universitet, København.

Beregning og dimensionering med unikt software

http://www.lindqst.com finder du et brugervenligt program, som giver en hurtig og professionel lydberegning samt et nemt produktvalg. Rummodulet gør det muligt at fore tage lydberegninger tilpasset forholdene i hver enkelt rum. Data i lindQST er baseret på målte værdier og programmet har fuld integration med MagiCAD.

LÆS MERE PÅ http://WWW.LINDAB.DK/AKUSTIK