Uponor er blevet tildelt en guldmedalje af EcoVadis Sustainability Rating

Det er første gang, Uponor tildeles en guldmedalje. Denne præstation afspejler Uponors langvarige forpligtelse til bæredygtighed og gennemsigtighed i sin ESG-rapportering. Vores nye bæredygtighedsdagsorden, der blev lanceret i 2022, har givet os en ny ramme med ambitiøse mål at sigte efter. Den nye bæredygtighedsdagsorden er baseret på, hvor vi kan gøre en forskel. Vi forpligter os til overfor vores kunder, ejere, partnere, medarbejdere og samfundet, at vi vil gøre vores bedste for at øge vores positive samfundspåvirkninger samt reducere vores miljømæssige fodaftryk og sikre fuld gennemsigtighed på begge. Jeg er meget stolt af vores teamindsats på tværs af organisationen, som har ført til vores forbedrede EcoVadis-score,” siger Thomas Fuhr, Chief Technology Officer hos Uponor Corporation.

“”Uponors resultater inden for både arbejds- og menneskerettigheder og bæredygtige indkøb blev markant forbedret. Området om arbejds- og menneskerettigheder viser fremskridt i vores arbejde med sundhed og sikkerhed og forbedret rapportering om jobtilfredshed, sundhedspleje på arbejdspladsen og praksis for præstationsevaluering. Bedømmelsen af bæredygtige indkøb blev forbedret på baggrund af integrationen af adfærdskodekset for leverandører i leverandøraftaler, og at Uponor gennemførte en første risikovurdering af leverandørernes bæredygtighed. Området for bæredygtige indkøb rummer dog stadig det største behov for forbedringer,” siger Ilari Aho, VP for Sustainability and Regulatory Affairs.
Uponors bæredygtighedsdagsorden er baseret på vores strategi og har til formål at maksimere vores positive indvirkning på kunder, medarbejdere og samfund, samtidig med at vi minimerer vores eget miljømæssige fodaftryk. Dagsordenen, der blev færdiggjort i 2022, blev skabt sammen med vores kunder, medarbejdere og andre vigtige interessenter. I vores interviews med interessenter blev de samme tre emner ved med at dukke op: klimaindsats, cirkularitet og gennemsigtighed.
Vi behandler disse tre emner i vores nye bæredygtighedsdagsorden, som omfatter konkrete, målbare mål, vi sigter efter.

EcoVadis er en samarbejdsplatform, der leverer bæredygtighedsvurderinger og værktøjer til forbedring af globale forsyningskæders præstationer. EcoVadis’ metoder vurderer virksomhedernes politikker og handlinger samt deres offentliggjorte rapportering om miljø, arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder, etik og bæredygtige indkøb. EcoVadis-metoden er baseret på de internationale bæredygtighedsstandarder fra Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact (UNGC) og ISO 26000.