Belimo A/S

Få samme ydelse af HVAC-anlægget – uanset udsving i trykket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 funktioner i én ventil:
Måling, styring, afbalancering og lukning
Den elektroniske trykuafhængige ventil fra Belimo forener fire funktioner i én enhed.

  1. Måling: Den indbyggede flowmåler sikrer, at du altid ved, hvordan flowet er gennem ventilen.
  2. Styring: Ventilen holder flowet konstant – uanset om trykket i anlægget falder. Det kan f.eks. være ved spidsbelastningsperioder. Du har altid pålidelig styring af dit anlæg.
  3. Afbalancering: Fordi ventilen er trykuafhængig, har du ikke brug for afbalancering af anlægget. Det klarer de elektroniske flowventiler automatisk. Du sparer både ekstra reguleringsventiler og montørtimer til at afbalancere anlægget.
  4. Lukning: Belimos kugleventiler – som er centrale i flowventilerne – er absolut tætlukkende. Tilmed er de selvrensende, så de bliver ikke utætte af kalk og smuds i vandet. Selv efter flere års brug lukker de lige så tæt, som da de blev testet på fabrikken i Schweiz.

Få samme ydelse af HVAC-anlægget – uanset udsving i trykket

Du er sikker på altid at have det ønskede flow i HVAC-anlægget med Belimos elektroniske trykuafhængige ventiler. ”Trykuafhængig” betyder nemlig, at der ikke er ukontrollerede udsving i f.eks. spidsbelastningsperioder. Ventilen holder samme flow, selv om vandtrykket i anlægget falder. Og du får samtidig overblik over, hvordan anlægget kører via bus-kommunikation.

Du har fuldt overblik over driften i dit BMS

Du kan tilslutte flowventilerne til bygningens BMS. Belimos elektroniske trykuafhængige ventiler kommunikerer i de mest udbredte BUS-systemer, Modbus, BACNet og MP-Bus.

Den indbyggede flowmåler registrerer og melder det aktuelle flow. Ventilen regulerer ikke bare flowet, men giver dig også overblik over, hvordan anlægget kører. Det betyder også, at du kan opdage, hvis der er problemer i anlægget, og kan gribe ind, inden de eventuelt udvikler sig til noget alvorligt

Få fuldt udbytte af vandet i dit HVAC-anlæg

Hvis trykket i dit anlæg falder – typisk pga. øget aktivitet – leverer flowventilen stadig det flow, den skal. Der er ikke for lidt vand – og dermed for dårlig udnyttelse af energien – hen over varmevekslere, -spiraler osv. Den indbyggede flowmåler korrigerer for et faldende tryk.

Læs mere om Belimos elektroniske, trykuafhængige ventiler på belimo.dk.