Træbyggeri i en digital tidsalder: Design og digitalisering i fokus

Digitale værktøjer og computational design er utrolig vigtig for omstillingen i byggebranchen. Uden det kommer vi ikke i mål med at gøre vores branche mere bæredygtig. Det gælder også for træprojekter. 

Build in Wood den 22.-23. maj i The Plant Cph får du blandt andet sat fokus på design og digitalisering i forbindelse med træbyggeri. Du får indblik i projekter, der har benyttet sig af digitale værktøjer, og du får viden om, hvordan de har påvirket projekterne i forhold til for eksempel bæredygtighed og effektivitet.

Fra digitalt til sanseligt – træets potentiale i klimabevidst industrialiseret byggeri 

Kenn Clausen og Lasse Lind fra 3XN og GXN deler erfaringer fra igangværende og færdiggjorte træbyggerier både i Danmark og udlandet. Du bliver klogere på træ som konstruktivt materiale i spændet mellem en digital virkelighed, hvor model og produktion bringes tæt sammen, og hvor CO2 bliver et designparameter på lige linje med funktionalitet og æstetik.

Lasse Lind, partner, head of consultancy, architect MAA, GXN
Kenn Clausen, associate, head of digital practice, architect, 3XN

Design Process Innovation for Timber Architecture 

Computerbaseret designudvikling kan give skræddersyet innovation i den arkitektoniske
designproces fra de konceptuelle faser til den endelige konstruktion. Du bliver præsenteret for en række af White Arkitekters træprojekter, hvor nye digitale arbejdsgange muliggjorde innovative tilgange i idé- og udviklingsfasen. Tilgangen er baseret på praksis i Dsearch, der er et udviklingsmiljø hos White Arkitekter.

Jonas Runberger, m.arch., ph.d., White Arkitekter

Se alle talere, fagspor og debatter i programmet her.

Læs mere og tilmeld dig her.