Belimo A/S

Spar meget montagetid med Belimos energiventiler

Uanset om du renoverer en bygning eller installerer HVAC i en helt ny, har Belimo gjort det nemt at montere energiventiler. Indstillingen kan du klare via en app på din telefon, allerede inden der er spænding på ventilen.

Så er det bare at montere den kompakte enhed, tilslutte ét stik – indreguleringen sker automatisk. Du kan i øvrigt ændre indstillingerne over internettet via ventilens indbyggede webbrowser. Nemt, hurtigt og effektivt.

Du får:

  • Pålidelig effektmåling: Integrerede sensorer til måling af temperaturforskel, flow (inkl. kompensation for evt. glykolindhold) og effekt.
  • Fuld kontrol: Kontrol af ventilens position, flow eller effekt for perfekt styring af varmeveksleren. Du kan følge med i dit BMS.
  • Præcis styring: Belimos energiventil sikrer, at der altid er den korrekte mængde vand, også hvis differens-trykket ændres eller under delbelastning.
  • Sikkerhed: Strømforsyningen til en zone kan slukkes helt – uden der sker lækage – takket været ventilens sikkerhedsfunktion, der lukker helt tæt (KBAC model).
  • Energioptimering: Alle systemdata registreres, så du nemt kan identificere muligheder for optimering. Da-ta leveres i bus- eller cloud-kommunikation (IoT).
  • Nem energiafregning: Du får præcise data til fakturering af energiforbrug direkte fra den MID-godkendte termiske energimåler.

Du får en alarm, hvis der er glykol i vandet

Belimos MID-godkendte termiske energimåler opdager, hvis der er glykol i vandet. Det udløser en alarm. Dermed kan du altid være sikker på, at de data, du får fra ventilen, passer.

Du kan også få Belimos nye energiventil, med en variant af den termiske energimåler uden MID-godkendelse. Den er til gengæld pålidelig i glykolholdige anlæg. Her måler energiventilen automatisk og kontinuerligt glykolindholdet og kompenserer for det – også når der er variationer. Det giver dig præcise målinger af varme/køleenergien, uanset om glykolmængden varierer.

Spørg Belimo, hvis du har brug for support

Belimo Support hjælper dig gerne at vælge, montere og justere energiventiler – både med og uden MID-godkendt termisk energimåler. Vores tekniske konsulenter hjælper med at afklare spørgsmål om valg af løsning og med kon-krete tekniske problemer.

Kontakt os hos Belimo, hvis du vil høre mere om dine muligheder med vores nye termiske energimåler. Eller download denne brochure (pdf).

Læs mere om Belimos nye energiventil med MID-godkendt termisk energimåler.