Optimer både energiforbruget og varmeafregningen med Energiventil MID

Præcis måling af varmeforbruget og præcis regulering er vejen til energibesparelser. Belimo energiventil MID leverer begge dele, og det gør den særdeles attraktiv for ejere og administratorer af flere ejendomme. For eksempel boligforeninger og ejendomsselskaber, der både har ansvar for at reducere energiforbruget og for at afregne varmeforbrug korrekt med deres lejere.

Stor gevinst for bolig- og ejendomsselskaber

Boligselskaber og andre, der administrerer mange lejemål, er nødt til at have overblik over, hvordan varme og energi bliver brugt. Både for at kunne afregne korrekt med lejerne, men også for at kunne optimere energiudnyttelsen og reducere forbruget. Det er der både god økonomi og grøn ansvarlighed i.

Lokalt og centralt overblik over drift og forbrug

Belimo energiventil MID giver dette overblik. Ventilen har en integreret termisk energimåler, der leverer pålidelige forbrugsdata via en cloud-løsning, der gør det nemt at trække data ind i de systemer, der overvåger driften og registrerer lejernes forbrug for at kunne afregne korrekt. Overblikket kan både fungere lokalt, så den varmemester, der har ansvar for en række boliger, kan følge driften. Og centralt, så boligselskabet har overblik over hele porteføljen – med mulighed for at opdage potentielle besparelser, og selvfølgelig kunne afregne forbruget korrekt, så lejerne betaler deres reelle forbrug, og ikke naboens.

MID-certificeret energimåler erstatter en varmemåler

Energimåleren i energiventilen MID er så pålidelig, at den erstatter en ekstern varmemåler. Energiventilen MID er nemlig certificeret med EN 1434/MID, og det betyder, at data er så præcise, at de er godkendt til at kunne afregne forbrug. Samtidig gør Belimo energiventil MID hele installationen enklere. Den dynamiske ventil fjerner behovet for kontrol- og afbalanceringsventiler. Så det er ikke blot varmemåleren, der ikke skal indkøbes, installeres og vedligeholdes. Det sparer montørtimer.

Optimerer forbruget for hver installation

De præcise data fra energimåleren bruger ventilen til at optimere varmeudnyttelsen. Ved at sammenligne fremløbs- og returløbstemperaturerne kan ventilen regulere, hvor meget vand, der ledes ind over varmevekslerne, ud fra hvor god udnyttelsen af varmen er. Her ledes ikke mere varmt vand ind over vekslerne, end de kan nå at udnytte varmeenergien. Det forhindrer, at der løber uudnyttet varme gennem systemet, og det sparer også unødig pumpekraft. En energimæssig stor gevinst – og jo flere zoner, der er i systemet, jo større er besparelserne. Det gælder blandt andet i beboelsesejendomme med flere lejemål.

Stor interesse fra bolig- og ejendomsselskaber

Da Belimo havde energiventil MID med på dette års VVS’23-messe i Odense, var der stor interesse fra flere bolig- og ejendomsselskaber. De udsving og stigninger, der har været i energipriserne de seneste par år, har understreget behovet for energioptimering og korrekt afregning af forbrug.

Læs mere om Belimo energiventil MID på belimo.dk/termisk-energimaler.