Condair A/S

Hvordan virker en dampbefugter med elektrodeopvarmning?

Denne teknologi gør brug af elektrisk modstand, dvs. vandets elektriske ledeevne. Strømgennemgangen og den efterfølgende genererede mængde damp er et resultat af sammenspillet mellem elektrodernes overflader, afstanden mellem elektroderne og den dybde, de er nedsænket ved. Elektrodenet med en bred overflade anvendes til at give forhærderne i vandet så stor en overflade, som det er muligt (på hvilken hærdemidlerne kan stabilisere sig). Forhærderne krystalliserer sig (forhærdes) på disse elektroder og fungerer som yderligere isolering. Eftersom fordampningsvandet kræver, at elektroderne er nedsunket ved en dybde, som stemmer overens med det faktiske forbrug, bevæger vandniveauet i dampcylinderen sig altid mod toppen, så den tilgængelige elektrode-overflade bliver mindre og mindre, og damp-udledningen efterfølgende bliver lavere og lavere.

Befugterens elektroniske system afgiver et signal, når cylinderen er fyldt op. Afhængigt af cylinder-type kan en cylinder enten genbruges (som det er tilfældet med vaskbare dampcylindere) eller ombyttes til en ny (smid væk-konceptet). Elektroderne vil altid have kontakt med vandet for at sikre, at enheden altid er klar til brug – selv, når den er bragt til standsning. Den kontrollerbare dampudledning ligger derfor i den lavere ende, og alt efter vandkvaliteten er den begrænset til 10 til 20% af den samlede dampmængde (altid justerbart med 15–100%).

Få mere viden om, hvordan en dampbefugter med elektrodeopvarmning virker på vores hjemmeside, hvor du også kan se udvalget af vores informations-videoer om en lang række emner indenfor befugtning, affugtning og evaporativ køling.