Belimo A/S

Få data til varmeafregning direkte fra ventilen

Du sparer en varmemåler, når du har Belimos nye energiventil med integreret MID-godkendt termisk energimåler.

Du kan nemlig afregne varme ud fra de forbrugstal, du får fra ventilen. Samtidig har du trygheden ved en optimeret drift og styring, som Belimos energiventil stadig giver. Pålideligt og præcist i mange år.

Effektstyring giver bedre udnyttelse af energien
Belimos energiventil giver dig kontinuerlig måling af forskellen på vandets ind- og udtemperatur.  Du kan indstille den ønskede varme- eller køleudeffekt for systemet, og så justerer energiventilen automatisk flowhastigheden, hvis vis temperaturforskellen kommer under den ønskede. Vi kalder det delta-T styring. Systemet bruger dermed kun den mængde vand, der reelt er nødvendig for at opnå den ønskede effekt. Det giver en mere effektiv udnyttelse af energien – og vil ofte kræve både mindre pumpekraft og -energi.

Og du kan hele tiden følge driften real-time i dit BMS-system og justere og optimere, hvis du ser behov for det.

Pålidelige, tætlukkende ventiler øger energieffektiviteten
Den tætlukkende Belimo kugleventil i energiventilen forhindrer intern lækage. Ventilen er lukket tæt, når den skal være lukket. Du slipper for at tabe energi, som forsvinder med vand, der pibler gennem utætte ventiler. Sammen med effektsyring af energiventilen sikrer det maksimal kontrol med HVAC-systemet – og komfort i bygningen – med det lavest mulige energiforbrug.

Du får:

  • Pålidelig effektmåling: Integrerede sensorer til måling af temperaturforskel, flow (inkl. kompensation for evt. glykolindhold) og effekt.
  • Fuld kontrol: Kontrol af ventilens position, flow eller effekt for perfekt styring af varmeveksleren. Du kan følge med i dit BMS.
  • Præcis styring: Belimos energiventil sikrer, at der altid er den korrekte mængde vand, også hvis differens-trykket ændres eller under delbelastning.
  • Sikkerhed: Strømforsyningen til en zone kan slukkes helt – uden der sker lækage – takket været ventilens sikkerhedsfunktion, der lukker helt tæt (KBAC model).
  • Energioptimering: Alle systemdata registreres, så du nemt kan identificere muligheder for optimering. Da-ta leveres i bus- eller cloud-kommunikation (IoT).
  • Nem energiafregning: Du får præcise data til fakturering af energiforbrug direkte fra den MID-godkendte termiske energimåler.

Læs mere om Belimos nye energiventil med MID-godkendt termisk energimåler.