Anteco Thermo Trade A/S

Energioptimering i lager- og produktionshaller

I opvarmede produktionslokaler, lagerlokaler eller andre højloftede lokaler, stiger den opvarmede luft mod taget, med stort varmetab til følge.

Eliturbo varmesparer cirkulerer luften, så den varme luft under taget blandes med luften i arbejdsområdet, hvorved varmeøkonomien optimeres.

Eliturbo suger luft fra under– og oversiden af ventilatoren og blæser luften ud langs siden, derved minimeres trækgener.

Eliturbo giver ofte besparelser på mellem 20 og 30%.

 

Læs mere om Eliturbo i bladene “Maskinmesteren” og “Idræt – Kultur – Fritid” – Artikler kan ses på vores hjemmeside