Sygedage og hovedpine påvirker totalværdien

Det kan være rentabelt at installere eller opgradere det eksisterende ventilationsanlæg og samtidig udføre en indeklima test, hvis man ser på indeklima og totalværdi.

I Danmark opholder befolkningen sig op mod 90 pct. af dagen indendørs. Det svarer til ca. 22 timer af døgnets i alt 24 timer. Det betyder, at et godt indeklima er alfa omega. Men hvordan hænger et godt indeklima sammen med totalværdien? Det vil dette indlæg forsøge at besvare.

Der er mange faktorer, som påvirker indeklimaet i danske bygninger. Bl.a. rumtemperatur, luftkvalitet, træk fra vinduer og ventilation, støj og larm, lys, forurening fra møbler samt antallet af mennesker i bygningen. Alle faktorer, som skal medregnes, når man snakker om indeklima og totalværdi.

Hvis én eller flere af disse faktorer ikke er medregnet i jeres klimapolitik, vil det højst sandsynligt få konsekvenser for medarbejderproduktiviteten. Det vil i sidste ende påvirke totalværdien.
Totalværdien påvirkes ikke kun af energiforbrug, indtjening og udgifter til leje af bygning. Men også i høj grad af produktionen, der er i bygningen. Med produktion menes, den værdi medarbejderne qua deres jobfunktioner skaber i virksomheden.

Det betyder også, at det får økonomiske konsekvenser, hvis en medarbejder dagligt har hovedpine på grund af for lav luftfugtighed eller rumtemperatur på kontoret. Det samme gør sig gældende, hvis den dygtige sælger på 1. sal bliver syg på grund af træk, støj og utilstrækkelig belysning. Begge eksempler, vil påvirke produktivitetsniveauet og bundlinjen i jeres virksomhed. Det kan derfor være en fordel at se på, hvordan I kan skabe bedre komfort for jeres medabejdere via en indeklima test. Det er derfor vigtigt at identificere hvilke områder, der kan optimeres.

 

Fokuser på den enkelte medarbejder og skab besparelser via indeklimaanalyse
Har I f.eks. problemer med trætte medarbejdere, der klager over tung luft og hovedpine, kunne det være en idé at få målt jeres CO2-koncentration. Samtidig kan mange mennesker i samme rum også føre til tung og ubehagelig luft. Her vil sensorer, der måler antallet af personer i lokalet, og som er forbundet til jeres ventilation, være en stor hjælp.

Det bedste råd man kan få er: vedligehold løbende jeres bygning og anlæg. På lang sigt vil det nemlig betyde en højere produktivitet og større totalværdi. Omvendt betyder dårlig komfort og forkert indeklimatemperatur en forringelse af medarbejderperformance og dermed en lavere totalværdi. En forringelse, man ikke kan bebrejde den enkelte medarbejder over.

Mange har en tendens til at glemme, at medarbejderen er virksomhedens vigtigste asset. Faktisk får man en del mere ud af at fokusere på medarbejdertrivsel sammenlignet med energiforbrug og lejeomkostninger.
Omkostningen til medarbejdere kontra energi er en faktor 100. Tommelfingerreglen siger, at de gennemsnitlige årlige omkostninger til energiforbrug, lejeomkostninger og løn til medarbejdere fordeles i forholdet 3-30-300. Det betyder, at den årlige medarbejderomkostning er 100 gange så stor sammenlignet med omkostningen til energiforbrug. En omkostning, der bl.a. tæller sygedage og nedsat performance pga. dårlig komfort. I sidste ende kan man derfor spare penge, hvis man fokuserer på at få lavet en indeklima test for at forbedre medarbejdertrivsel.

 

Beregn dit optimeringspotentiale via en indeklima test
Innobyg (Innovationsnetværk for bæredygtig byggeri) har i samarbejde med DTU og TI udviklet et værktøj til at beregne, hvorledes indeklimaet har en indvirkning på totaløkonomien. Værktøjet giver overblik over hvilke umiddelbare økonomiske fordele, der er ved et godt indeklima, som direkte påvirker medarbejdernes præstation og produktion.

For at give jer et indblik i, hvor stor en potentiel optimering kan være, og hvor stor indflydelse den kan have på totaløkonomien, inddrages et eksempel fra en af Schneider Electrics gennemførte indeklima tests.

Kunden har over det sidste års tid haft et optimeringspotentiale på DKK 165.000 og realiseret DKK 100.000 ved hjælp af en indeklimaanalyse.

Beregningsværktøjet viser, hvilken besparelse virksomheden har opnået ved at analysere på deres indeklima.

 

Kunden har fået indeklimaanalyseret ca. 6% af deres samlede personale på 800 personer (50 personer) og 0,5% af bygningens samlet areal på 10000 m2.

Professor Geo Clausens på DTU har forsket i indeklimaets påvirkning på medarbejders velbefindende og produktivitet. Forskningsresultatet har ledt til ovenstående beregningsværktøj til indeklimaanalysen. Schneider Electric har påvist en mulig optimering værdi sat til 190.000 DKK/År (950,00 DKK/M2) i det pågældende projekt.
Bliver der udarbejdet en indeklimaanalyse på de resterende 99,5% af bygningens samlede areal, vil det sandsynligvis også påvise et yderligere potentiale i medarbejderperformance.

At indeklima teste og arbejde med resultaterne af klimaanalysen, giver derfor mulighed for at skabe bedre komfort på arbejdspladsen, færre sygedage og øget produktivitet.

 

Ønsker I at klimaanalysere jeres bygning eller har spørgsmål, er I velkommen til at skrive til ebo@se.com  eller kommenterer i LinkedIn-gruppen Building Automation Denmark.

Blive klogere på hvordan I kan optimere jeres arbejdsmiljø, bygninger og økonomi. Download beregningsværktøjet her, og rapporten her.

Se også Innobygs video om totalværdi og indeklima her.