Sustainable Infrastructure: Bliv klogere på fremtidens urbane mobilitet

“Fremtidens urbane mobilitet” er et af de temaer, som bliver behandlet på konferencen Sustainable Infrastructure, som løber af stablen den 21. – 22. november. På konferencen hører du flere inspirerende talere, som er klar til at gøre dig klogere på temaet, og alt hvad det indebærer.

Sustainable Infrastructure er Building Greens byplanlægning og -udviklingskonference, hvor vi sætter fokus på sammenhængen imellem infrastruktur, trafik, mobilitet og en bæredygtig byudvikling. I fremtiden vil flere og flere bo i byerne, og det stiller store krav til, hvordan vi udvikler vores urbane rum og sammenhængene mellem alle de funktioner, som byerne skal have.

Et af de temaer som er på dagsordenen til konferencen er “Fremtidens urbane mobilitet”. Under temaet kan du se frem til at høre tre spændende oplæg af tre inspirerende talere.
Du kan høre oplæggene:

Hvordan kan arkitekter bidrage til mere bæredygtig mobilitet? 
Gottlieb Paludan Architects har i mange år arbejdet med design af kollektiv trafik, cyklisme og fodgængerløsninger med fokus på at skabe naturlig sammenhæng mellem transportfunktionerne og den omkringliggende by. Netop denne sammenhæng er afgørende for at skabe tilgængelige og attraktive mobilitetsløsninger, der gør det enkelt og trygt for så mange som muligt at bruge. Grøn mobilitet skal være vores førstevalg i en mere bæredygtig fremtid – hør om arbejdsmetoder og se eksempler på projekter, der søger at bidrage til dette.
Sara Wille-Garvin, leder af byudvikling & mobilitet, Gottlieb Paludan Architects

Fremtidens metro- og letbanelinjer 
København udvikler sig med nye bydele og indenfor en kort årrække vil den første metro nå sin kapacitetsmæssige grænse. Derfor er der nye metro- og letbanelinjer i proces, og flere er på tegnebrættet. De skal opføres med et markant mindre klimaaftryk og være med til at fremme en bæredygtig udvikling af byen. Hør mere om, hvordan Metroselskabet arbejder med planlægning af nye linjeføringer, hvordan bæredygtighedshensyn integreres fra de tidligste faser, og hvilke overvejelser og dilemmaer det kan opstå i afvejningen af stadigt flere bæredygtighedshensyn.
Jesper Overgaard, enhedschef for bæredygtighed og mobilitet, Metroselskabet og Hovedstadens Letbane

Ingen har lært at cykle ved at komme på kursus – eksempler på byudvikling der understøtter en bæredygtig mobilitet
Klimaneutral by. Grønne mobilitetsløsninger. Tryg transport. Bæredygtig byudvikling. Kvalitativt og kvantitativt data gør, at vi kan målrette vores byudviklings- og mobilitetsindsatser, så de gør mest mulig gavn. Derudover kan den rette data sikre, at projekterne både understøtter klimamæssig og social bæredygtighed.
Julie Majlund Buschardt, senior urban designer, NIRAS

Gå også på opdagelse i de andre temaer og talere i programmet her

Få sat fokus på digital og intelligent byplanlægning – tilmeld dig her