Stjernearkitekt sætter grønt punktum ved forårets Building Green

Mette Skjold, adm. direktør i landskabs- og bynatureksperterne SLA, skyder den grønne bæredygtighedsbold helt i mål, når Building Green rammer Aarhus til april.

Under emnet ’Cities of Nature’ afrunder Mette Skjold, partner og adm. direktør i SLA, den aarhusianske udgave af Building Green til april.

Oplægget finder sted torsdag den 19. april kl. 16 på Central Stage. Mette Skjold sætter dermed grønt punktum for to inspirerende dage i Centralværkstedet, hvor de grønne toner er altoverskyggende. Det samme gælder stjernearkitektens oplæg – det handler nemlig om naturen i byplanlægningen.

– Oplægget tager udgangspunkt i vores arbejde med naturbaseret design og byudvikling. I SLA arbejder vi med alle former for uderum og de klimatiske udfordringer, vi står over for – både herhjemme og i resten af verden. Vi har oprettet en forskningsafdeling, hvilket betyder, at vores designløsninger er evidensbaserede. Den tilgang kommer jeg til at fortælle meget mere om på Building Green, forklarer hun.

Tilmeld dig her!

Opråb til branchen: Vær mere ambitiøse
SLA arbejder med naturens processer, principper og økosystemtjenester. De grønne løsninger sikrer, at det byggede og det groede vægtes ligeværdigt og tilsammen skaber fremtidens bæredygtige og leveværdige byer.

Ifølge den garvede arkitekt er den danske byggebranche nået langt, når det kommer til grøn byplanlægning. Men der er stadig lidt vej igen.

– Vi har rykket os en del i løbet af de seneste tre år. Men jeg ser desværre indimellem, at man gør, som man plejer. Man stiller ikke de nødvendige kritiske spørgsmål og forholder sig ikke til fremtidens klimaudfordringer. Vi skal være mere ambitiøse og omstillingsparate. Og så skal vi altid forsøge at løse flere udfordringer på én gang og ture tage nogle risici. Det forpligter at være et velfærdssamfund, lyder opråbet.

– Det er utrolig vigtigt, at vi skaber trygge, klimasikrede bolig- og byområder. Og det er vigtigt, at vi indtænker dette fra start i byggeprocessen. På den måde behøver vi ikke reparere på tingene bagefter – det er både dyrt og besværligt, fortsætter hun.

Gellerup som det gode eksempel
Ifølge Mette Skjold skal fremtidens bæredygtige by være mere agil og have flere grønne ambitioner. Byerne skal fremstå mere naturbaserede og være gearet til landets største klimamæssige udfordring: de stigende regnmængder. Desuden skal de bæredygtige løsninger skabe livskvalitet og social og kulturel merværdi for borgere, brugere og byer.

Et godt eksempel på et byområde, som er i fuld gang med at udvikle sig til ’fremtidens by’, er Gellerup i det vestlige Aarhus.

– I Gellerup er vi i fuld gang med et af Danmarkshistoriens største anlægsprojekter, hvor vi opfører en ny bypark til 100 millioner kroner. Formålet er at skabe tryghed og styrkede fællesskaber, hvilket kræver nogle fysisk og socialt ændrende tiltag. Vi anlægger eksempelvis en masse aktivitetsmuligheder – herunder en kunststofbane, som forlænger spillemulighederne for de unge i området, fortæller Mette Skjold.

– Der bliver også plantet en masse træer, som giver en sammenhæng i området og skaber tryghed blandt beboerne. Gellerup er et rigtig godt eksempel på et område, hvor man tager højde for de udfordringer, der er, og med naturbaserede løsninger løser disse udfordringer. Jeg glæder mig meget til at fortælle mere og vise billeder på Building Green.

Foruden Gellerup vil Mette Skjold vise eksempler fra Detroit, Paris og København. Sidstnævnte omhandler SUND Naturpark ved Panuminstituttet.

Hele programmet findes her.