Standardiserede elementer i nye løsninger byder på mange fordele

Standardisering behøver ikke være et fyord. Tværtimod kan genbrug af noget godt og gennemtestet give slutkunder mange gevinster, når de vælger løsning til bygningsstyring.

Vi lever i en tid, hvor det unikke og det individuelle bliver hyldet som aldrig før. I mange sammenhænge er ord som standarder, standardisering og standardløsninger nærmest blevet fyord, som af mange bliver sidestillet med discount, dårlig kvalitet og den laveste fællesnævner.

Men når vi taler om tekniske løsninger til bygningsstyring, er det helt unikke og individuelle ikke nødvendigvis det bedste for kunden. Jeg vil faktisk vove den påstand, at det generelt ikke kan betale sig at opfinde den dybe tallerken igen og igen. Og det er der flere årsager til.

Mange muligheder

En af dem er, at systemer til bygningsstyring er komplekse størrelser med mange muligheder. Teknologiske fremskridt åbner løbende for endnu flere muligheder, og det kan være svært for bygherrer og rådgivere konstant at holde sig opdateret på området.

En anden årsag er, at netop fordi et BMS som hovedregel er ganske komplekst at designe, installere og sætte i drift, vil der per definition opstå fejl, som skal rettes. Funktionalitet, som skal tilpasses. Parametre, der skal justeres. Et nyt BMS, udviklet fra bunden, fungerer sjældent optimalt fra første dag.

Har vendt udviklingen på hovedet

Så her kommer 10.000 kroners-spørgsmålet: Hvorfor ikke tage det bedste fra tidligere løsninger, kombinere det med vores mangeårige erfaring og genbruge det hele i den næste løsning?

Hos Schneider Electric har vi vendt udviklingen af BMS på hovedet – sammenlignet med vores hidtidige tilgang. I stedet for at udvikle løsningen fra bunden, hver gang vi skal levere et nyt BMS, tager vi udgangspunkt i vores erfaringer.

Efter flere års omfattende arbejde med at indsamle viden og resultater, dokumentere og optimere løsninger, teste, teste og atter teste har vi et katalog med optimale løsninger til en lang række af forskellige bygningstyper og -størrelser.

Altså et udvalg af gennemtestede – og her kommer fyordet – standardiserede løsninger til bygningsstyring, som vi kalder Schneider Electric Solutions.

De er bygget på det bedste af det bedste, hvad angår alle faktorer af betydning for, om et BMS skaber værdi for kunden: Fra valg af funktionalitet til den konkrete bygning over design til komponentvalg, teknologi og programmering.

Blandt de åbenlyse gevinster for kunderne er:

  • Et gennemprøvet, velfungerende BMS med al den funktionalitet, som passer til bygningen
  • Minimalt antal eller slet ingen fejl efter idriftsættelsen
  • Hurtig værdiskabelse = kortere tilbagebetalingstid på investeringen
  • Mindre behov for ressourcer til specialiseret, kundetilpasset træning i brug af systemet

Vi kalder det best practice

Om man kalder det “standardløsninger,” eller “best practice” er ikke væsentligt.

Men for os som producent af løsninger til bygningsstyring er det væsentligt, at vi har omdefineret vores tilgang. Vi er gået fra at udvikle fra bunden hver gang med alle de dertil hørende faldgruber, til at levere en samlet pakke bestående af teknisk erfaring, indsigt i kundebehov og gennemtestet teknologi.

Vi ved, det virker – hver gang. Det giver bedre løsninger og tilfredse kunder.