Stadsarkitekt Camilla van Deurs åbner Building Green

Camilla van DEurs åbner Building Green med en tale om bæredygtighed og fællesskab i København

Læs et interview med Camilla van Deurs, der åbner Building Green med en tale om fællesskab og bæredygtighed i København.

Camilla van Deurs har været stadsarkitekt i Københavns Kommune siden 1. februar i år. Før det var hun partner i Gehl Architects i 11 år. Hun har tidligere arbejdet som forsker og underviser.

Som stadsarkitekt har Camilla van Deurs til opgave at rådgive Københavns Kommunes politikere og forvaltninger om byudvikling, planlægning og arkitektur. Her kan du læse et uddrag af et interview med Camilla omkring fællesskab, bæredygtighed, CO2-neutralitet og Københavns fremtiden. Læs resten her.

Hvordan arbejder du med bæredygtighed og fællesskaber i dit daglige arbejde?
“Som stadsarkitekt i København har jeg mulighed for at se på tværs af alle de strategier, projekter og lokalplaner, der påvirker Københavns udvikling og dermed være med til at understøtte de overordnede visioner om mere fællesskab og bæredygtighed i byen. Fællesskab København, som er Teknik- og Miljøforvaltningens visionsdokument, rummer tre pejlemærker, ’levende by’, ’En by med kant’ og ’En ansvarlig by’. En ansvarlig by handler i høj grad om den bæredygtige dagsorden inden for klima, trafik og miljø i forhold til at understøtte Københavns Kommunes ambition om C02-neutralitet i 2025, men dette mål kan kun løses i fællesskab med alle de andre aktører i branchen.

Der har aldrig været så meget fokus på den grønne omstilling inden for byggeriet som netop nu, hvor både den folkelige interesse, den politiske agenda og branchens interesser peger i samme retning. Derfor har vi i kommunerne et stort ansvar for at handle og skabe rammerne for, at byggeriet kan bevæge sig i en grønne retning.”

Læs resten af artiklen her.

Tilmeld dig Building Green gratis og hør hendes åbningstale.