Rebuild Innovation sætter fokus på genbrug

Rebuild Innovation foregår på Building Green 1. & 2. november 2017 i Forum – gratis tilmelding her!

Vi skal genopfinde det eksisterende, hvis vi skal indfri ambitionerne om grøn omstilling i byggeriet.

Den eksisterende bygningsmasse repræsenterer en værdi på 4.000 milliarder kroner, og renovering udgør over 50% af omsætningen i bygge- og anlægsbranchen. Byggeriets udvikling bæres derfor i ligeså høj grad af den måde vi udvikler det eksisterende, som af nybyggeri. Men hvordan ser innovation ud, når det bygger på noget, der allerede findes?
Hvert år øges den danske bygningsmasse med ca. 1 procent målt i areal. Dermed udgør nybyggeri kun en lille del af den samlede danske bygningsmasse. Innovation i byggeriet handler derfor ikke kun om at udvikle ”nyt i det nye”, men i lige så høj grad om at udvikle det, der allerede eksisterer. Den udvikling er nødvendig, hvis vi skal møde kravet om at reducere energiforbruget til bygningsdrift, der i dag udgør ca. 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark.

Stort udviklingspotentiale i renovering
Rebuild Innovation er igen i år blevet til et samarbejde mellem Building Green og Smith Innovation. Derudover er projektet støttet af Grundejernes Investeringsfond.

– I dag er hovedparten af alt arbejde inden for byggeriet renoveringsarbejde. Mange af Danmarks 2,5 mio. bygninger står overfor at skulle renoveres for at møde nye krav og ønsker til energieffektivitet, klimasikring, komfort og funktionalitet. Samtidig er renovering et område præget af traditionelle byggemetoder, men med et kæmpe udviklingspotentiale hvor en masse spændende nye løsninger ser dagens lys og bidrager til den grønne omstilling af det eksisterende byggeri, siger Søren Meyer, udviklingschef i GI.
Rebuild Innovation området findes ved siden af caféen i modsatte ende af hovedscenen.

REBUILD INNOVATION kommer til at indeholde:

Pitches
Mød ni projekter, der har skabt innovative resultater i forhold til den eksisterende bygningsmasse

1. november pitches der kl. 10.00-11.00
2. november pitches der af to omgange kl. 11.00-12.00 og kl. 13.00-14.00 

Udstilling
Se innovative renoveringsløsninger og -projekter

Vidensbibliotek
Få ny viden fra bøger, rapporter og publikationer og diskuter med fagfolk

Biograf
Se film om udvikling af den eksisterende bygningsmasse før, nu og i fremtiden.