WAGO Denmark A/S

Nyt jordfejlsmodul fra WAGO

I henhold til IEC 60204-1-standarden skal der træffes foranstaltninger for at reducere sandsynligheden for funktionsfejl på grund af isoleringsfejl / jordfejl i et kontrolkredsløb.

En almindelig mulighed er at forbinde 0 V til jordpotentialet i styrekredsløbet i kombination med en opstrøms sikring. Med det nye jordfejlsmodul tilbyder WAGO muligheden for ikke kun at detektere 0 V-jordforbindelse, men også fuld og automatisk undershooting af en ikke-justerbar, ubalanceret isolationsmodstand mellem +24 V eller 0 V af forsyningsspændingen og jorden .

Dine fordele:

  • Automatisk test rutine, max. 10 sek. mellem hver måling
  • Tidlig signalering af kommende jordfejl ved hjælp af lysdioder og Iso OK-kontakt
  • Ingen risiko for fejlbetjening
  • Valg af drifttilstand, jordede eller ujordede kredsløb
  • Vedligeholdelsesfri fjedertilslutning

Se mere på nedenstående link eller kontakt os for yderligere information.

https://www.wago.com/dk/interfacemoduler/transientbeskyttelse