HS Tarm A/S

Nærvarme i hele landet

Nærvarmeværket a.m.b.a. er stiftet i foråret 2018 for at sikre boligejere uden for fjernvarmeområder moderne og miljøvenlig opvarmning gennem luft-til-vand varmepumper, der er til at betale. Initiativet har vakt opsigt i branchen, og det er lykkedes værket at få nogle yderst favorable vilkår med nogle af de toneangivende producenter af varmepumpeanlæg.

Nærvarmeværket drives i et samarbejde med de to selvstændige andelsselskaber Trustrup-Lyngby Varmeværk og Trustrup-Lyngby Vandværk, hvilket giver yderligere stordriftsfordele.

Nærvarmeværket har lavet en samarbejdsaftale med HS Tarm A/S, der producerer og leverer luft-til-vand varmepumper via en lang række autoriserede forhandlere, der dækker hele Danmark.

 

4 udvalgte fordele ved nærvarme

  • Nærvarme er varme med de samme fordele, som du kender det fra fjernvarme. NÆRVARMEVÆRKET tilbyder Nærvarme uden for fjernvarmeområder. I forhold til fjernvarme slipper du for investeringen til blandt andet centralkedel og tilslutningen fra værk til forbruger. Selve “værket” er hos dig som nærvarme-forbruger.
  • Med nærvarme får du ukompliceret og miljøvenlig varme i dit hus fra en effektiv luft til vand varmepumpe. Med en luft til vand varmepumpe får du en fuldautomatisk og miljøvenlig varmeløsning.
  • Varmepumpen opvarmer dit hjem og dit brugsvand så effektivt, at du typisk kan reducere dine varmeudgifter med op til 40 %. Når du skal have monteret en luft til vand varmepumpe kræver det, at du har et passende radiatorsystem og/eller gulvvarme.
  • Når luft til vand varmepumpen først er monteret, er det lige så nemt, som hvis du har fjernvarme. Varmepumpen er nemlig fuldautomatisk og kræver ingen daglig vedligeholdelse som f.eks. træpillefyret.

 

Læs mere her:

Nærvarmeværket 2021