Kvinder i fokus og fællesskab

Når Building Green åbner dørene til Forum den 30.-31. oktober, er det med prominente kvinder på talerstolen, der alle taler om bæredygtighed og fællesskab i fremtidens bæredygtige byggeri. Der bliver også uddelt en helt særlig pris til den, der gør en særlig indsats for ligestilling og flere kvinder i branchen. 

Uddeling af Arkils Hæderspris – bedre kønsfordeling i byggeriet
Til Building Green den 30.-31. oktober uddeles en helt ny pris for første gang. Arkils Hæderspris 2019 går til personer eller organisationer, som gør en særlig indsats for at åbne branchen for flere kvinder. Arkils Hæderspris er indstiftet i foråret 2019 af entreprenørkoncernen Arkil med det formål at skabe fokus på at højne andelen af kvinder i bygge- og anlægsbranchen. En bedre kønsfordeling skal medvirke til byggeriets omstilling mod mere bæredygtighed. Juryen består af  Jesper Arkil, adm. direktør, Arkil Holding, Christina Hvid, adm. direktør, Molio, Nina Groes, direktør, Foreningen Divers og Helle Johannesen, malermester.

Deltag gratis og vær med til prisuddelingen.

Kvinder i og om fællesskab på talerstolen
På talerstolen til Building Green kan du høre prominente kvinder, der taler om bæredygtighed og fællesskab i fremtidens byggeri. Du kan for eksempel høre stadsarkitekt i København Camilla van Deurs, partner i EcoVillage Rikke Amalie Søndler, administrerende direktør i By & Havn Anne Skovbro og mange flere.

Camilla van Deurs: Fællesskab i København

Stadsarkitekt i København Camilla van Deurs taler om fællesskab og bæredygtighed i København. Som stadsarkitekt har Camilla van Deurs til opgave at rådgive Københavns Kommunes politikere og forvaltninger om byudvikling, planlægning og arkitektur. Camilla udtaler blandt andet: “I en tid hvor der i stigende grad er fokus på at tænke mere ressourcebesparende, er netop mulighederne for at fremme det fællesskabsorienterede boligbyggeri en oplagt mulighed for at kombinere Københavns bæredygtighedsdagsorden og behovet for et meget mere diverst boligtilbud i byen. Fællesskaberne er en måde dels at dele de praktiske gøremål i hverdagen, men i lige så høj grad handler de også om det sociale fællesskab i en storby, hvor flere og flere desværre oplever ensomhed i deres boligområder.”

Rikke Amalie Søndler: Building green… habits!

Rikke Amalie Søndler er partner i EcoVillage, der siden 2016 har skabt bæredygtige bofællesskaber og økolandsbyer rundt omkring i Danmark. Ifølge Rikke Amalie Søndler rummer boliger muligheden for at ændre på folks liv og vaner, i en mere miljørigtig retning. Indkøb af ting og sager, privatbillisme og husholding vejer tungt i CO2-regnskabet i Danmark og er indlejret dybt i forbrugsvaner og rutiner. Vaner og rutiner som en boligramme enten kan fremme eller ændre. Til Building Green taler Rikke Amalie Søndler netop om, hvordan boliger kan ændre dit liv og gøre dine vaner mere bæredygtige.

Anne Skovbro: Bæredygtig levevis er også gode sociale fællesskaber

En af Danmarks største bygherrer administrerende direktør i By & Havn Anne Skovbro har bæredygtige ambitioner for København. Du kan høre hende tale om ambitionerne for Københavns nye udviklingsområder, som for eksempel Lynetteholmen, Nordhavn og Vejlandskvarteret. Her sætter hun fokus på bæredygtighedscertificering, mangfoldigt byggeri og muligheder for at indgå i aktive fælleskaber i de nye områder.

Se alle talere i programmet. 

Tilmeld dig gratis.