Johnnys Corner: Køling af kontor og møderum

Johnny Hansen giver gode råd til køling af kontor og møderum

Ønsker du at blive klogere på din bygningsdrift?

Her i videoen fortæller jeg, Johnny Hansen, om korrekt køling af storrumskontorer, konferencelokaler og mødelokaler samt hvordan du opnår succes med køling og dermed tilfredse medarbejdere.

Jeg kommer bl.a. ind på:

  • Bygningsdrift
  • Ulemperne ved dårlig komfort, indeklima og luftskifte
  • Det korrekte CO2 niveau i henhold til arbejdstilsynets krav (bygningsreglement 2018 og 2020)
  • Komfortniveauer (indeklimakategorier)
  • Korrekt placering af rumføler

Hvorfor er placering af rumføleren vigtig i bygningsdrift?

Når luften udskiftes i et lokale, er det rumføleren, der holder øje med og registrer temperatur og CO2-forureningen i lokalet. Rumføleren er derfor et teknisk apparat, der skal placeres bedst muligt i lokalet.

Jeg har dog set flere eksempler på rumfølere, som har haft en uheldig placering, hvilket har betydet, at de data der opsamles i rumføleren, ikke er korrekt. Jeg vil derfor fortælle mere om, hvordan du udvælger den mest hensigtsmæssige placering af din rumføler, og derved kan skabe en optimal bygningsdrift.

Til slut i videoen guider jeg dig til, hvordan du som driftschef eller facility manager kan skabe din egen succes med drift og vedligehold af din bygning og anlæg.

Johnnys Corner

Videoen er en del af en række korte Tips & Tricks videoer, der giver dig indblik i, hvordan I kan optimere jeres bygninger, drift og indeklima.

Find de andre udgaver af Johnnys Corner her

Denne artikel er et udsnit af den oprindelige artikel på Schneider Electric blog