Hvordan kan design af byrum fremme mental sundhed?

Vær med på Build for Health & Creativity

Glæd dig til 2 dage med byudvikling og sundhed i fokus på konferencen Build for Health & Creativity den 18. & 19. april. Et af årets store temaer på programmet er repræsentation i byrummet.

Vær med på årets Build for Health & Creativity den 18. & 19. april hvor du over 2 dage får indsigt i byplanlægning med fysisk, mental og social trivsel i fokus og inspiration til at skabe projekter med afsæt i repræsentation og diversitet.

Flere dygtige eksperter sætter blandt andet fokus på, hvordan vi udvikler vores byer og byrum til at rumme et stigende antal ældre, og hvordan design kan fremme mental sundhed hos unge. Derudover kan du også høre, hvordan vi kan designe byer, der kan rumme både inklusion og mangfoldighed.

Glæd dig til 3 spændende indlæg der sætter fokus på repræsentation i byrummet:

Johannes Molander Pedersen

Hvordan udvikler vi vores byer og sundhedsbyggeri, så vi kan inkludere et stigende antal ældre mennesker med demens i meningsfulde omgivelser? Johannes Pedersen vil i sit indlæg komme ind på, hvordan vi kan udvikle byer, der også tilgodeser et stigende antal ældre og samtidig skaber trygge rammer for dem. På konferencen sætter Johannes Molander Pedersen, founding partner og arkitekt i NORD Architects ord på, hvordan vi kan skabe aldersintegreret byudvikling.

Yalda Pilehchian

Mental sundhed og trivsel er et komplekst emne, som det er et fælles ansvar at fremme. Henning Larsen har gjort det til deres opgave at løfte en del af opgaven i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed, hvor de inddrager forskellige eksperter og deres målgruppe, piger mellem 14 og 16 år. Hør et indlæg med Yalda Pilehchian, der er senior urban designer i Henning Larsen, når hun taler om deres projekt med at fremme mental sundhed hos unge.

Liselott Stenfeldt

Gehl Architect arbejder med at udvikle byer i menneskeskala, hvor man beholder fokus på, hvordan byen opleves af de mennesker der bor i den, og hvordan bydesignet har indflydelse på den måde folk lever deres liv. Hvis vi vil have byer, hvor alle føler sig tilpas, skal vi også designe byer, der kan rumme inklusion og mangfoldighed. På konferencen holder Liselott Stenfeldt, director & head of R&D i Gehl et spændende indlæg om, hvordan vi kan udvikle byer, der har fokus på mennesket.

Bliv klogere på repræsentation i byrummet. Tilmeld dig her og hør mere. 

Læs mere om konferencen.