Gå forrest i omstillingen til biobaseret byggeri

På Biobaserede Byggematerialer den 24. og 25. august kan få forslag til hvordan du kan være med til at løse de udfordringer branchen står overfor i forbindelse med omstillingen til biobaseret byggeri.

Du vil få besvaret spørgsmålet om branchen er klar og hvordan vi opskalerer brugen af materialerne. Du kan blandt andet høre et indlæg om potentialer, barrierer og udfordringer for byggeriets grønne omstilling, det biobaserede byggemarked og være med i en debat om hvordan vi kan opskalere brugen af biomateriale i byggeriet.

Potentialer, barrierer og udfordringer for byggeriets grønne omstilling

Med udgangspunkt i biogene materialers mulige anvendelse i byggeriet i Danmark, kan du høre en indlæg med Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker ved BUILD, Aalborg Universitet, hvor potentialet bliver vurderet. Biogene materialer omfatter fx etårig biomasse som hør og strå, flerårig biomasse som træ eller marine ressourcer som ålegræs, tang og skaller fra rejer og muslinger. Materialernes mulige vækst, høst og anvendelse med henblik på at fremstille byggematerialer samt egenskaber med hensyn til nedbrydning og fugt perspektiveres og der gøres rede for bygningsdele med særlige krav. Typer som mængder, og tidshorisonten, hvormed materialerne i de nødvendige kvaliteter og mængder kan være klar som ressource behandles afslutningsvis sammen med øvrige identificerede udfordringer som byggeriets grønne omstilling står over for.

Det biobaserede byggemarked

Da arkitekt Mikkel Westfall, co-founder, Clementwestfall, tidligere ejer af Årstiderne Arkitekter i starten af året købte sig ind i det biobaserede byggemarked Havnens Hænder, var det med ønsket om at udbrede de biobaserede materialer som en klimavenlig løsning til det planlæggende byggeri. I Indlægget fortæller han om vigtigheden i at branchen tager de biobaserede løsninger til sig, og hvorfor han som arkitekt mener det er en vigtig sag at gå ind i.

Hvordan kan vi opskalere brugen af biomaterialer i byggeriet?

Hvis vi skal gøre en reel forskel i forhold til byggeriets klimaaftryk, er det ikke nok blot at bruge biobaserede og upcyclede materialer i prestigeprojekter og eksperimenter. Vi skal skrue op for ambitionerne, og benytte materialerne i flere og større projekter. Desværre har branchen nogle strukturelle udfordringer ift. at omstille sig, og det kan i værste fald spænde ben for den grønne omstilling. Debatdeltagerne Kristian Fribo, bæredygtighedschef, STARK Lars Keller, co-founder, Ecococon Danmark Kirsten Lynge, bæredygtighedskonsulent, Rambøll+Søuld Christian Wittrup, CCO. A:gain, vil besvare spørgsmålet hvad vi kan gøre for at opskalere og hvordan vi får hele branchen med.

Læs mere om konferencen her 

Tilmeld dig her