Fremtidens Byggeri på Bæredygtig Byggeproces

Hvordan ser fremtidens byggeproces ud, og hvad kan vi gøre allerede i dag, for at komme i mål med vores ambitioner? Den 8. og 9. juni kan du høre om fremtidens byggeri på konferencen Bæredygtig Byggeproces.

Hvis byggebranchen vil i mål med bæredygtighedsambitionerne, er der behov for at mødes og diskutere hvad vi vil, og hvordan vi sammen kan komme i mål og skabe en mere bæredygtig byggeproces

Helhedsorienteret bydelsplanlægning igennem fokus på partnerskaber
Adm. Direktør i By og Havn Anne Skovbro fortæller om arbejdet med bæredygtighed og helhedsorienteret planlægning i de store udviklingsområder i København og sætter fokus på, hvordan partnere i fælleskab kan være med til at trække udviklingen i den rigtige retning.

Fremtidens Byggeplads
I en debat om fremtidens byggeplads, kan du høre Bo Allan Niebuhr, Eskil Kwedéris og Rune Østergaard Haven. Fremtidens byggeplads og -proces bliver formet i dag, og der er allerede mange der er i gang med arbejdet. Efter en kort præsentation af Københavns Kommunes ambitioner om fossilfri og lavemissions byggepladser, ser vi på hvordan man i Frederikshavn har arbejdet bl.a. med materialevalg og arealudnyttelse. Derefter indgår de i en samtale om deres visioner for fremtidens bæredygtige byggeplads.

Læs mere om konferencen her. 

Tilmeld dig her.