Fra 2021 og ind i fremtiden: Endnu mere digital omstilling og fleksibilitet

billede af moderne bygning

af Gustav Gustavsson Klippel

Digital omstilling af bygningsmassen er stadig højt på dagsordenen. I de kommende år vil udviklingen blive drevet af voksende krav om mere fleksibilitet, øget fokus på cybersikkerhed, digitale services og brug af edge computing.

Begreber som “intelligente bygninger” og “intelligent bygningsautomatik” er for længst blevet en integreret del af sproget for alle os, som arbejder med bygningsstyring. Men at begreberne ikke længere er nye, betyder ikke, at de er ved at miste deres relevans. Snarere tvært imod.

Behovet for at gøre dagens og morgendagens bygninger endnu mere digitale og intelligente er nemlig langt fra aftagende. Hidtil har intelligent bygningsautomatik især handlet om at udnytte energien mere intelligent for at sænke bygningernes forbrug og dermed klimaaftryk. Nu er det tid til at tage intelligensen til det næste niveau.

Her tænker jeg blandt andet på fordelene ved at have en “digital twin” af bygninger ved hjælp af BIM (building information modeling) og udnytte styrken ved edge computing til at behandle data tæt på kilden.

Data er fundamentet

Det er nogle af de trends, det uafhængige analysefirma Verdantix identificerer i rapporten ’10 Predictions For Smart Building Technology In 2021 And Beyond’

I Schneider Electric er vi meget enige, for der er ingen tvivl om, at data og digital omstilling udgør fundamentet for morgendagens endnu mere intelligente bygninger.

Når vi omdanner data til reel indsigt, baner vi vejen for at digitalisere vores bygninger yderligere med nogle af de moderne analyseværktøjer, vi kender fra it-verdenen, hvor kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) er på hastig fremmarch.

I et tidligere blogindlæg har jeg fortalt, hvordan vi i Schneider Electric udvikler nye, digitale services i form af et ekstra lag af intelligens, som vi lægger oven på en bygnings eksisterende styring – typisk via cloud.

Men vi ser også andre væsentlige trends, som jeg er overbevist om vil spille en afgørende rolle i de kommende års udviklingen inden for bygningsautomatik.

 

Brugernes behov er en dynamisk størrelse

Fleksibilitet er en af dem, og forklaringen er enkel: Brugernes behov og ønsker er en dynamisk størrelse i konstant forandring. Derfor skal fremtidens bygninger være fleksible, så de til enhver tid kan tilpasse sig nye brugsmønstre.

Det er for så vidt ikke en ny udvikling. Men coronakrisen har accelereret mange virksomheders behov for at tænke space management på nye måder. En arbejdsplads uden faste skriveborde er kommet for at blive, og lokaler skal kunne omstilles hurtigt.

Også her bliver data en altafgørende faktor. I den intelligente bygning skal man nemlig kunne analysere brugsmønstre og brugeradfærd for at kunne træffe de rigtige beslutninger og give brugerne de optimale rammer at være i, uanset om bygningen bliver brugt til arbejde, læring eller fritid.

Desuden vil brugertilfredsheden i stigende grad afhænge af brugernes muligheder for at interagere med bygningen og dens faciliteter. Med det mener jeg, at brugerne skal have adgang til værktøjer, som gør dem engagerede i deres hverdag og sætter dem i stand til at håndtere vigtige aspekter af deres daglige brug af bygningen.

 

Cybersikkerhed skal tages alvorligt

Sidst, men absolut ikke mindst, ser vi cybersikkerhed som en drivende faktor i udviklingen, for det kan ikke siges tydeligt nok: Cybersikkerhed er noget, der skal tages alvorligt.

Omfattende cyberangreb på virksomheder verden over er nærmest hverdagsbegivenheder i nyhedsstrømmen, og selv om vi mig bekendt ikke endnu har set alvorlige trusler specifikt rettet mod BMS-anlæg, er sikkerheden ikke noget, vi må gå på kompromis med.

Når vores bygninger bliver mere digitale, mere forbundne via IoT og cloud, vokser risikoen selvfølgelig også for målrettede cyberangreb og andre uønskede sikkerhedshændelser.
Derfor bør cybersikkerhed være en fuldt integreret i alle aspekter af arbejdet med at udvikle, implementere og anvende systemer til intelligent bygningsautomatik.

 

En holistisk tilgang til digital omstilling

I Schneider Electric tror vi på en holistisk tilgang til cybersikkerhed gennem hele værdikæden – fra producenter til partnere, fra leverandører til kunder og slutbrugere.

For vores eget vedkommende som producent af hardware, systemer, software og digitale services har vi skarpt fokus på certificeringer, uddannelse af vores medarbejdere og uafhængige sikkerhedstests af vores produkter.

Det er en tilgang, jeg tror flere og flere aktører inden for bygningsautomatik vil vælge i de kommende år. Løbende sikkerhedsvurderinger, test, uddannelse og i det hele taget alle aspekter af at arbejde proaktivt med cybersikkerhed bliver en del af hverdagen for alle, som arbejder med bygningsautomatik.

 

Hold dig opdateret og stil spørgsmål, via Schneider Electrics LinkedIn gruppe Building Automation Denmark. Gruppen er et forum for interesserede i bygningsautomatik og energioptimering. Indholdet i gruppen er ikke kun Schneider orienteret, men peger på nye vinkler og inspirerer branchen. Det vil også være her vi lægger information ud omkring de webinarer, vi afholder i løbet af året. Vi ses i kommentarfeltet!