Få et preview på Building Green København

Har du også svært ved at vente til den 3. og 4. november, hvor Building Green København løber af stablen? Så kan du allerede nu få et lille indblik i nogle af de talerne og debatdeltagerne, der indtager scenerne i Forum.

Building Green København kan du opleve mange spændende og interessante talere og debatdeltagere. Du har allerede nu mulighed for at få et lille indblik i nogle af talernes tanker om bæredygtighed og en mere grøn byggebranche.

Læs talerinterviews på Building Green Together

”Vi har aldrig været klogere end vi er lige nu, og der er stort potentiale for at nå den grønne omstilling og de vigtige politiske målsætninger. Konkret – som arkitekter – bevæger vi os ind i en spændende periode, hvor vi kan – og skal – genopfinde rigtig mange ting og ændre på de givne forhold. Vi skal lære at designe med de ressourcer, vi har til rådighed, være mere fleksible, i højere grad tænke langt ind i fremtiden, og undervise bygningernes brugere i at reducere arealer og ændre komfortbegrebet. I fremtiden kommer vi til at se, at den økonomiske kapital vil blive mindre relevant, og at vores ressourcer får en ny værdi – også som kulturel kapital (”genbrug” / ”proveniens”).”

– Jan Schipull Kauschen, arkitekt MAA & partner, Vandkunsten

“Der er mange udfordringer. Folk skal forholde sig til at bæredygtigt byggeri er et forsøg. Et forsøg, der sagtens kan medføre et dyrere byggeri. Vi skal have flere til at tænke bæredygtigheds tanker. Baglandet til bæredygtigt bygger skal være velforberedt og opbygget. Det vil sige, at der skal være større lagre af genbrugsmaterialer for eksempel. Det er også en udfordring, at prisen bliver højere ved bæredygtigt byggeri, og der er ikke genbrugsmængder nok. Man skal være forberedt på at bæredygtigt byggeri sagtens kan forøge prisen pr. kvadratmeter.”

– Olav de Linde, bestyrelsesformand, Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S

”Vi bliver nødt til at insistere på de bæredygtige løsningers selvfølgelighed indtil disse bliver selvfølgelige i branchen, og på samme måde afvise de konventionelle løsningers selvfølgelighed indtil det bliver selvfølgeligt at disse ’løsninger’ ikke er reelle løsninger, når menneskehedens udfordringer i forhold til ressourceforbrug mv. tages i betragtning – altså at de påvirkninger og konsekvenser de konventionelle løsninger har for planeten, atmosfæren og vores alle sammens livsvilkår er diskvalificerende når det kommer til fremtidig anvendelse.”

– Kristoffer Tejlgaard, stifter, Atelier Kristoffer Tejlgaard

Tilmeld dig Building Green gratis og oplev alle talerne og debatterne i Forum