Er fremtidens arbejdskraft klædt på til fremtidens byggeri?

Fremtidens arbejdskraft på Maskinmesterskolen

Hvis vi skal sikre, at fremtidens byggeri og vores eksisterende bygninger har et optimalt energiforbrug og samtidig undgå ressourcespild, er det vigtigt at følge med den teknologiske udvikling.

Udover at vi skal være en del af den teknologiske udvikling, som transformerer nutidens bygninger til fremtidens intelligente bygninger, skal vi sikre, at den arbejdskraft, vi uddanner til branchen, er kvalificeret og kompetent.  

Maskinmesteruddannelsen spiller en central rolle i arbejdet med den grønne omstilling, da dimittenderne herfra kommer til at drifte og udvikle fremtidens byggeri. På uddannelsen er der forskellige specialiseringsmuligheder indenfor sektorerne:  

  • Industri  
  • Energi 
  • Maritim 

 For at sikre den højest mulige kvalitet på uddannelsen har landets maskinmesterskoler et tæt samarbejde med erhvervslivet. 

“Vi uddanner erhvervslivets foretrukne industrielle og maritime
tekniskeledere, der skaber innovation og udvikling til gavn for samfundet”

Sådan lyder missionen for Maskinmesterskolen København, men hvordan griber de det an i praksis? Det spørgsmål har jeg vendt med Lektor Helge Helgason, Maskinmesterskolen København (MSK), i forbindelse med at Schneider Electric er blevet udvalgt som leverandør af BMS-system til de studerende på maskinmesteruddannelsen. 

Maskinmesterskolen og erhvervslivet 

Samarbejdet med erhvervslivet bidrager til uddannelsen på flere måder. Det giver bl.a. mulighed for løbende tilsyn og justering af det faglige indhold på uddannelsen, så der sikres lav ledighed og høj aftagertilfredshed blandt dimittenderne i erhvervslivet.   

De studerendes evne til at håndtere praksisudfordringer i løbet af uddannelsen udvikles i praktikforløbet, som ligger på sidste semester. Her er der generelt en høj tilfredshed med de studerende blandt praktikvirksomhederne. Denne høje tilfredshed er vigtig for at opretholde det tætte samarbejde.   

“For os som uddannelse er det vigtigt, at eleverne fra MSK er attraktive for industrien og fremtidige arbejdsgivere – det sikrer vi ved at stille moderne teknologi til rådighed.”

Helge Helgason, Maskinmesterskolen København. 

Åbne systemer skal understøtte den teknologiske udvikling 

Den teknologiske udvikling har ændret måden vi lever og arbejder på gennem de sidste årtier.  

  • The Internet of Things (IoT) 
  • Big Data  
  • AI – intelligent software  

Ovenstående er banebrydende teknologier, som har gjort sit indtog i de fleste brancher. De innovative teknologiske løsninger har naturligvis også transformeret branchen for industri og bygningsdrift til stor fordel for både drift og energioptimering. Fremtidens byggeri anvender intelligent software til at indsamle og analysere indsigtsfuld Big Data. Men hvis vi for alvor skal udnytte de teknologiske fordele i fremtidens byggeri, er det vigtigt, at systemerne i de tekniske anlæg er åbne og ikke begrænses af komponenter, der kun snakker sammen enheder fra samme leverandør. 

(…) Læs resten af artiklen på Schneider Electrics danske blog her