Energioptimering, trivsel og grønne bygninger er fremtiden

Ingen kan spå om fremtiden. Især i dag, hvor vi dagligt ser effekten af globaliseringen, urbanisering, overpopulation m.m. Nedenstående giver det bedste bud på, hvordan fremtiden for bygningsautomatik kan skabes i sammenspil mellem data-indsamling, uddannelse og analyse og give grønne bygninger.

Hvert år investeres mange kroner i bygningsautomatik for at skabe grønne bygninger med optimeret bygningsdrift, energieffektivitet og optimeret indeklima

 

Forbedret komfort skal skabe medarbejdertrivsel:
Lige nu opholder næsten alle danskere sig inde døre og det samme vil gøre sig gældende, når vi kommer tilbage på arbejdspladsen igen. Mange danskere arbejder nemlig på kontor, og når vi kommer hjem, viser tal fra Bolius, at vi opholder os indenfor i hjemmet 80-90% af tiden[1]. Det er derfor vigtigt at fokusere på de miljøfaktorer, der påvirker danskernes arbejdsdag. Korrekt indstilling af din bygningsautomatik i forhold til indeklima, fokus på lys-, lyd- og lugtniveau er altafgørende. En optimeret dataindsamling kan bidrage med at skubbe til medarbejdertrivslen, udviklingen af sensorteknologi og give grønne bygninger. Den nuværende indsamling af brugerdata fra IoT-sensorer i bygninger vil derfor fremtidigt muliggøre øget komfort og trivsel på arbejdspladsen.

Hør Johnny fortælle om god komfort og bedre indeklima, ved at klikke her.

Intelligente bygninger skal skabe produktivitet:
Vigtigheden af optimal udnyttelse af pladsen i en bygning, f.eks. på en skole eller arbejdsplads, bliver større og større. For bygningsejere vil indsamling af bygningsdata give anledning til større CO2-besparelser og økonomisk gevinst ved mindre energispild. En grøn omstilling, der giver mere bæredygtige og grønne bygninger. Desuden vil indsamling af data også give et statistisk billede over rumudnyttelse, brug af mødelokaler, hjælpe til optimering af rengøring og skabe et overblik over ledig kapacitet.

Bygningsautomatik er vejen til intelligente bygninger

Men det er ikke kun ejere, der i fremtiden skaber besparelser. Vi skal i højere grad fokusere på den enkelte medarbejder. Bygningen skal være smart og intelligent og leve op til medarbejders individuelle krav ved bl.a. at tildele en plads til den enkelte medarbejder, tilpasse arbejdsstationen og udløse andre personlige indstillinger. En optimeret dataindsamling og analyse vil kunne skubbe produktiviteten af den enkelte medarbejder. Læs mere om space management og værdiansættelse af indeklima.

Intelligent bygningsautomatik skal skræddersys:
Hvert år investeres mange kroner i bygningsautomatik, og med god grund. Det kan nemlig medvirke til bedre bygningsdrift, energieffektivitet og grønnere bygninger. Men mangler sammenspillet mellem mennesker og teknologi, er realiseringen af bedre bygningsdrift og indeklima langt fra mål. En af de fundamentale årsager til dette er manglede uddannelse af driftspersonale og ikke-brugervenlige Building Management Systemer. Fremtiden er derfor orienteret mod at skabe nye innovative løsninger, bl.a. at skræddersy og personalisere dashboards, der gør betjening, tilretning og opdatering af et Building Management System, lettere.

IoT skal hjælpe os med at prioritere opgaver:
Tid er en dyrebar ressource, som vi ikke bare kan bruge skødeløst. Derfor skal vi konstant sørge for at forbinde vores bygninger og aktiver, for at indsamle og analysere bygningsdataen remote og således arbejde mere effektivt og proaktivt med vores bygningsinstallation. Det giver mulighed for både at spare tid, frigive ressourcer, og undgå omkostninger til bl.a. komfort- og indeklimaproblemer, før disse udvikler sig til energisyndere. Prioritering af opgaver og udførsel af support ud fra kvalificeret forbundet data er derfor noget, vi skal arbejde hårdt på i fremtiden.

Som I ser ovenfor, er der derfor stort besparelses-, indeklima- og driftspotentiale i at forbinde, indsamle og analysere data fra dine bygninger. Ifølge Business Insider, er der i 2023 forbundet mere end 40 milliarder IoT-enheder på globalt plan[2].

 

[1]   https://www.bolius.dk/indeklimaets-betydning-for-helbredet-17406 

[2]   https://www.busnessinsider.com/iot-forecast-book-2018-7?r=US&IR=T