WAGO Denmark A/S

Energidataopsamling: målesystem med merværdi

08c02655Med det nye energidatastyringssystem tilbyder WAGO en nem løsning til opsamling og administration af energidata – helt uden programmering og altid med mulighed for yderligere opgradering.

Virksomheder kigger mere og mere på effektiviteten af deres bygninger og anlæg. Hvor stort et besparelsespotentiale der findes, kan dog først konstateres, når alle energiformer og de tilknyttede forbrugere registreres systematisk. WAGO’s nye energidatastyringssystem omfatter prædefineret hardware og en brugervenlig software, som nemt kan integreres i både anlægs- og bygningsautomation.

Modulær opsamling af energi- og procesdata
På hardwaresiden udgør en applikationscontroller i PFC200-serien og WAGO-I/O-SYSTEM 750 grundlaget. Den modulære opbygning giver mulighed for individuel tilpasning til den pågældende applikation og for opfyldelse af enhver virksomheds krav. Foruden energispecifikke værdier, såsom strøm og spænding, kan mange andre målestørrelser, der er relevante for industri- og procesautomation samt bygningsautomation, også registreres, f.eks. gas, varme, vand, trykluft og temperature.

Moderne software
WAGO’s energidatastyringssystem bliver til en effektiv og brugervenlig løsning via den tilhørende softwareapplikation. Denne software er allerede installeret i controlleren og genkender ved start automatisk de tilsluttede I/O-moduler. Indgangene tilpasses til dataopsamlingen ved nem konfigurering. Alle indstillinger både under idriftsættelsen og under selve driften foretages let via museklik. Det er nemlig ikke nødvendigt at programmere. Man kan få adgang til den grafiske brugerflade via HTTPS og standardbrowser.

Overførslen af data til en overordnet energistyringssoftware sker via Modbus TCP/IP eller som CSV-fil via FTPS. Desuden er det muligt at lagre det historiske forløb på et SD-kort i controlleren. WAGO’s nemme og fleksible løsning er tilpasset til eksisterende infrastrukturer og styringssystemer og giver virksomheder med eksisterende energistyring et større overblik over deres målepunkter på en lettere måde.

Visualiseringen er inkluderet
Det nye energidatastyringssystem er desuden velegnet til alle de virksomheder, som netop er startet med energiovervågning eller ønsker at arbejde uden en overordnet energistyringssoftware. Med det integrerede visualiseringsværktøj kan der genereres forskellige analyser. Virksomheder kan således generere forbrugskurver, der er synkroniseret med energiforsyningskilderne, eller ved en sekund til sekund-visning registrere, hvilke forbrugere der er ansvarlige for belastningspeaks eller transienter. Desuden kan energiforbruget aflæses afhængigt af bestemte procestilpasninger – f.eks. for at registrere, hvor meget energi der spares ved at anvende motorer med variabel hastighed eller nye lyskilder.

Kontakt WAGO Denmark A/S for yderligere information: tlf.: 44 35 77 77, e-mail: info.dk@wago.com, web: http://www.wago.dk