Deltag i politiske debatter om bæredygtigt byggeri og arkitektur

Building Green sætter fokus på træbyggeri

På Building Green den 30.-31. oktober i Forum kan du opleve inspirerende keynote-talere, bæredygtige løsninger og så kan du deltage i en masse spændende debatter.

I debatterne diskuterer fagfolk fra hele alt fra branchen materialer, bæredygtige byrum, miljøudfordringer, nye teknologier og til politik og reglement i forbindelse med bæredygtighed i byggeri og arkitektur. Du kan alle debatter i programmet. Deltag gratis i debatterne.

 

Du kan blandt høre følgende debatter:

Danske Arkitektvirksomheder: Byggeriets bidrag til klimaloven
Byggeriet er helt afgørende for den grønne omstilling. Danske Arkitektvirksomheder forventer, at en udmøntning af energiaftalen samt vedtagelse af en klimalov for alvor vil sætte fart under udviklingen af et mere ”grønt” byggeri. Men – bliver der tænkt offensivt nok? Hvad betyder loven for udviklingen i byggeriet – for arkitekturen – og for Danmarks samlede CO2-aftryk? Vi stiller spørgsmålene – arkitekterne, politikerne og producenterne har svarene.

Ida Auken, MF, klimaordfører (R)
Lene Espersen, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder
Michael H. Nielsen, direktør, Dansk Byggeri
Ingrid Reumert, VP, Global Communications, Sustainability & Public Affairs, VELUX
Flemming Rafn, partner og indehaver, Tredje Natur
Moderator: Peter Andreas Sattrup, chefkonsulent, Danske Arkitektvirksomheder

IDA Byg: Ny langsigtet renoveringsstrategi i Danmark – Hvad indeholder den og hvordan aktiveres den?
Det reviderede bygningsdirektiv kræver, at alle EU-medlemslande implementerer en langsigtet renoveringsstrategi som skal lede frem mod en CO2 neutral bygningsmasse i 2050. I Danmark er arbejdet med at udvikle strategien i fuld gang og IDA Byg sætter fokus på status og ambitioner, samt hvordan den skal implementeres.

Signe Munk, MF, Socialistisk Folkeparti, klima- og energiordfører
Lene Espersen, Direktør Danske Arkitektvirksomheder
Katrine Bjerre Milling Eriksen, direktør, SYNERGI
Moderator: Kurt Emil Eriksen, VELUX A/S & bestyrelsesmedlem IDA Byg

Dansk Byggeri: Indlejret Energi – det nye krav til BR?
De hidtidige krav i bygningsreglementet har reduceret de nuværende bygningers energiforbrug. Men klimakrisen fortsætter med uformindsket styrke, og der kan komme nye tiltag, der kan reducere bygningers klimaaftryk. En ny måde at forsøge på at reducere klimaaftrykket, kan være ved at stille krav til den såkaldte indlejrede energi per m2. Men hvilket betydning har det for den måde vi bygger på i dag, hvis vi skal til at sammensætte vores bygninger på en ny måde? Er vi klar til at beregne det, og hvilken betydning har det for innovationen i byggeindustrien, hvis det bliver et krav i bygningsreglementet?

Dorthe Mathiesen, branchedirektør, Dansk Beton
Thomas Raunsbæk, CEO, Scandibyg A/S
Christian Cold, CEO, Entasis A/S
Morten Buus, fuldmægtig, TBST
Moderator: Simon Stig-Gylling, chefkonsulent, Dansk Byggeri

Arkitektforeningen: Kommunale arkitekturpolitikker og bæredygtighed
Flere og flere kommuner får vedtaget en kommunal arkitekturpolitik. Kom og bliv klogere på hvordan en kommunal arkitekturpolitik kan bidrage til at fremme bæredygtighed. Ved arrangementet præsenteres redskaber og konkrete projekter som sammenkæder kommunal arkitekturpolitik med kommunernes arbejde med bæredygtighed.

Maj Green, by- og miljødirektør, Gladsaxe Kommune (TBC)
Christian Olesen, arkitekturrådgiver, Gentofte Kommune
Johnny Svendborg, formand, Akademisk Arkitektforening
Moderator: Katrine Østergaard Bang, projektleder, Akademisk Arkitektforening

Vil du høre mere og deltage i debatterne?

Tilmeld dig Building Green gratis

Læs mere om Building Green

Se hele programmet