Danskernes interesse for smart homes er i stejl vækst

Installation af smart home system

For private danskere er en af de letteste veje til at udlede mindre CO2 at gøre brug af intelligente løsninger til hjemmet. Derfor har Schneider Electric sat sig for at undersøge, hvor stor interessen er for smart home-systemer, der over en bred kam kan gøre hverdagen lettere og i visse tilfælde hjælpe med at spare på energiforbruget. For eksempel via automatisk styring af lys og varme samt muligheden for at slukke for stand by-strøm.

Resultaterne af undersøgelsen foretaget blandt et repræsentativ udsnit af danske elinstallatører viser, at 68 procent har oplevet stigende interesse på smart home-systemer fra private inden for de seneste 3-5 år. Forklaringen på væksten skal imidlertid ikke findes i et ønske om at spare på energien. Således angiver kun 2 procent af de adspurgte, at energibesparelser udgør danskeres begrundelse for at investere i denne type produkter.

”Det er forventeligt og på sin vis også positivt, at interessen for smart homes er i vækst. Når teknologien skaber mulighed for at gøre vores hverdag nemmere mod en relativt lille investering, er det oplagt at gøre brug af løsningerne. Til gengæld er det skuffende, at danskernes fokus på energioptimeringer tilsyneladende er så begrænset, for smart home-systemer kan faktisk både skabe bekvemmelighed og energibesparelser. På den måde kan løsningerne blive et af de mest oplagte våben for private, der ønsker at gøre en forskel i klimakampen,” siger Martin Hannibal, Product Manager i Schneider Electric Danmark.

Et smart home er blandt andet karakteriseret ved styring af stemmestyrede smart tv og musiksystemer, styring af belysning og indeklima samt brugen af digitale assistenter. En mulighed er også at bruge smart home-produkter til at automatisere hjemmets energiforbrug for på den måde at forhindre energispild og hjælpe med at nedbringe udledningen af CO2.

Undersøgelsens resultater falder i tråd med tidligere undersøgelser på området. Blandt andet viste en opgørelse fra Danmarks Statistik i 2020, at danskerne har europarekord i brugen af smart home-produkter.

Danmark sigter som bekendt mod en reduktion på 70 procent i udledningen af CO2 inden 2030. Ifølge en række miljøeksperter skal målet nås via en grøn omstilling på transportområdet, flere vindmøller og ikke mindst en større grad af energioptimering i danskernes private hjem. Desværre halter det kraftigt med de private danskeres bidrag til regnestykket, viser undersøgelser fra både 2019 og 2020.

Ifølge Det Internationale Miljøagentur står bygninger for 36 procent af den samlede CO2-udledning i EU. Et forhold der i høj grad understreger områdets potentiale i forhold til at reducere vores klimaaftryk.

Det svarer de adspurgte elinstallatører på spørgsmålet ”Har du inden for de seneste 3-5 år oplevet, at private kunders interesse for at gøre deres bolig mere intelligent ved brugen af smart home-løsninger er blevet større eller mindre end tidligere?”
Meget større interesse                                                                      21 procent
Større interesse                                                                                  47 procent
Tilsvarende interesse som tidligere                                               20 procent
Mindre interesse                                                                                6 procent
Meget mindre interesse                                                                    3 procent
Ved ikke                                                                                                3 procent

 

Det svarer de adspurgte elinstallatører på spørgsmålet ”Hvad angiver dine kunder som årsager til, at de ønsker en smart home-løsning (der kan afgives flere svar)?”

For at gøre hverdagen nemmere                                                       69 procent
For at være med på den nye trend                                                     26 procent
For at reducere energiforbruget                                                         2 procent
For at opnå øget sikkerhed                                                                  2 procent
Andet                                                                                                       30 procent
Ved ikke/husker ikke                                                                            5 procent

 

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er udarbejdet af Megafon på vegne af Schneider Electric Danmark. Den omfatter et repræsentativt udsnit af elinstallatører og elektrikere med virke i Danmark. Svarene er afgivet via kvalitative telefoninterview i januar 2021. Der er gennemført i alt 103 interview med elinstallatører og elektrikere med virke i Danmark.