Building Green sætter fokus på bæredygtig renovering

Den grønne omstilling kan ikke bæres af nybyggeri alene. Men hvordan ser innovation ud, når det, der skal fornys, allerede findes? Building Greens innovationsområde sætter i år fokus på den renovering, der er nødvendig for at udvikle den eksisterende bygningsmasse.

Hvert år øges den danske bygningsmasse med ca. 1 procent målt i areal. Dermed udgør nybyggeri kun en lille del af den samlede danske bygningsmasse. Innovation i byggeriet handler derfor ikke kun om at udvikle ”nyt i det nye”, men i lige så høj grad om at udvikle det, der allerede eksisterer. Den udvikling er nødvendig, hvis vi skal møde kravet om at reducere energiforbruget til bygningsdrift, der i dag udgør ca. 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark.


Bæredygtig renovering i fokus på Building Green
Building Greens innovationsområde sætter i år fokus på den innovation, der kræves for at udvikle den samlede bygningsmasse bæredygtigt. Under overskriften ”REBUILD INNOVATION” vil området summe af aktiviteter, der sætter innovation i byggeriet på dagsordenen specifikt i forhold til renovering og transformation af den eksisterende bygningsmasse.

Building Green lancerede innovationsområdet sidste år under overskriften ”Building Innovation” i samarbejde med Smith Innovation og Bloxhub. Her bød området på en udstilling af nye bæredygtige løsninger til byggeriet samt en pitchscene, hvor virksomheder og iværksættere fik mulighed for at præsentere og få feedback på deres innovative forretningsidéer fra et ekspertpanel i et format a la ”Løvens hule”.

– Building Innovation var en stor succes og gav os mulighed for at præsentere de besøgende for nogle andre bæredygtige og innovative produkter og virksomheder end dem, de møder blandt udstillerne. Derfor har vi også valgt at have innovationsområdet med på Building Green 2017. Denne gang med et fokus på renovering for at være med til at vise de udviklingspotentialer, der har stor betydning for den bæredygtige udvikling af byggeriet, siger Sarah Elhauge, projektleder for Building Green.

Stort udviklingspotentiale i renovering
REBUILD INNOVATION er igen i år blevet til i et samarbejde mellem Building Green og Smith Innovation. Derudover er projektet støttet af Grundejernes Investeringsfond.

– I dag er hovedparten af alt arbejde inden for byggeriet renoveringsarbejde. Mange af Danmarks 2,5 mio. bygninger står overfor at skulle renoveres for at møde nye krav og ønsker til energieffektivitet, klimasikring, komfort og funktionalitet. Samtidig er renovering et område præget af traditionelle byggemetoder, men med et kæmpe udviklingspotentiale hvor en masse spændende nye løsninger ser dagens lys og bidrager til den grønne omstilling af det eksisterende byggeri, siger Søren Meyer, udviklingschef i GI.

REBUILD INNOVATION kommer til at indeholde en udstilling med innovative og bæredygtige renoveringsløsninger og -projekter samt en biograf lounge med film, der belyser renovering og transformation. Pitchscenen vil fortsat være en levende og aktiv del af innovationsområdet.