Building Green lancerer ny konference om vand og klimatilpasning

Building Green inviterer dig til byggebranchens nye konference Build for Water den 6. & 7. december, hvor du får sat fokus på klimatilpasning til mere vand i byerne.

Mere vand er én af konsekvenserne ved klimaforandringer, og det stiller store krav til fremtidens arkitektur. I Danmark bliver vi presset af vand fra mange sider; Grundvandet stiger, regnen kommer, havet nærmer sig fra kysterne og åer sender vand fra baglandet.

De seneste ekstreme vejrhændelser i Europa understreger behovet for at accelerere klimatilpasningen i Danmark. Det har derfor næppe været mere aktuelt at samles og blive klogere på mødet mellem by og vand og fremtidens arkitektur.

To dage med klimatilpasning i byer i fokus
Build for Water kan du møde nogle ledende fagfolk, der deler viden om klimatilpasning af byer og giver dig konkrete eksempler på deres arbejde med at imødekomme fremtidens ændrede vandmønstre.

Du får blandt andet sat fokus på temaerne:
• Fremtidens vandmængder
• Naturbaserede løsninger
• Arkitekturens rolle
• Organisering og finansiering

Få stillet skarpt på vandmængder, arkitekturens rolle, klimatilpasning og finansiering! 

Tilmeld dig konferencen nu