Building Green får besøg af keynotes fra ind- og udland

Building Green sætter fokus på bæredygtige fællesskaber og har over 130 talere på progammet.. Se keynotes på dag 1 her.

I tirsdag lancerede Building Green programmet for afholdelsen i København den 30.-31. oktober. Programmet er det største til dato og indeholder over 130 talere fra ind- og udland.

På Main Stage kan du den første dag den 30. oktober blandt andet opleve:

Åbningstale ved Camilla van Deurs: Fællesskab København
De senere år har der været en stigende interesse for at flytte i bofællesskab i København. Bofællesskaber tilbyder en løsning på ændrede familiemønstre og ønsket om større fællesskab og fleksibilitet hos både familier og enlige. Ligeledes gør en stigende efterspørgsel på boliger i København det nødvendigt at bo tættere sammen på mindre plads mens hensynet til klodens ressourcer opfordre til at skabe bæredygtige løsninger både ift. materialer, mobilitet og affald. Københavns Kommune ønsker at fremme denne udvikling dels gennem økonomisk støtte til flere almene bofællesskaber samt udpegning af områder i byen hvor andre fællesskabsorienterede boformer kan opføres.
Camilla van Deurs, Stadsarkitekt, Byens Udvikling, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
 
Jan Gehl: Gode byer for mennesker er da også grønne
Der er store forventninger i bilindustrien, droneindustrien og ”smart city” industrien omkring alle de nye (kostbare) teknologier, der fremover skal redde vores byer. Men måske er der allerede udviklet interessante modeller for morgendagens byer. Modsat Dubai og High-Tech byerne, er der jo allerede mange byer der har satset på bløde, menneskevenlige løsninger hvor man går, cykler og bruger (god) offentlig tranport. Et godt eksempel er København. Gå og cykelbyen er billig, den er for alle, god for sundhed, god for klima, Grøn er den også og så er det en model der kan bruges i byer i alle dele af verden uanset økonomi. Jan Gehl, Arkitekt, professor emeritus, medstifter af byplanfirmaet Gehl Architects
 
Chris Precht: The next Tenth of a Second
Chris Precht will address the urgency of architecture and design of the next decades. Our generation will shape the next 50 years of our built environment. Every era and every generation has their own challenges. But the challenges of global warming and climate change are the biggest ones humanity ever faced. Architects and designers play an important part in solving those issues, because we have a unique set of skills to do so. Chris will talk about some of those problems and reflect on the past of design and try to provide some pathways to build a better tomorrow. In all this presentation is an inspiring perspective on the challenges and the opportunities of a future creative generation. Chris Precht, Dipl. Ing & Founder, Studio Precht
 
Rikke Amalie Søndler: Building green… habits!
Udviklingen mod en langt højere grad af bæredygtighed i byggeriet har taget et kvantespring de seneste år godt hjulpet af en stigende efterspørgsel og miljøcertificeringer. Fokus er på materialer og på energiløsninger, og her er man er kommet langt. Men boliger rummer et langt større potentiale. De rummer også muligheden for at ændre på folks liv og folks vaner, i en mere miljørigtig retning. Indkøb af ting og sager, privatbillisme og husholding vejer tungt i CO2 regnskabet i Danmark og er indlejret dybt i forbrugsvaner og rutiner. Vaner og rutiner som en bolig “ramme” enten kan fremme eller ændre. Rikke Amalie Søndler, Partner, EcoVillage