HS Tarm A/S

BAXI Gaskedler er WIFI-READY !!

Gaskedlerne på det danske marked følger med tiden!!

Gennem de seneste årtier er der sket rigtig meget i håndværkerens verden. En del VVS’ere med et CPR-nummer fra det forrige årtusinde, føler sig nogle gange udfordret af alt det nye. Udviklingen er gået stærkt og kommet rigtig langt. Gaskedlerne på det danske marked er ingen udtagelse. Det er flere år siden de blev kondenserende og i dag kan de styres fra en smartphone og indregulerer sig selv mht. forbrændingen. Alt sammen meget nyttige features, hvis disse udnyttes.

I de seneste 17 år har alle BAXI gaskedler været udstyret med en avanceret klimastyring. En fantastisk ”lille computer” der, når den udnyttes korrekt, optimerer driften uden sidestykke. Nu er der taget det næste skridt i den teknologiske verden og gaskedlerne kan nu styres og over-våges via en APP til smartphones.
SMARTPHONESTYRING ER KOMMET FOR AT BLIVE Smartphonestyring til BAXI gaskedler åbner helt nye muligheder for hvad der er muligt med dagens gaskedel. Denne styring overvåger hele tiden gaskedlen og dennes drift. Skulle der opstå en fejl på kedlen kommer der straks en alarm på APP’en. Alle relevante parametre kan kontrolleres og ændres om nødvendigt. Denne teknologi er et kæmpe skridt i den rigtige retning mht. klimastyring af gaskedler.

Vi ser det i dagligdagen, at flere og flere komponenter i husholdningen kobles på internettet og kan styres/overvåges på smartphones. Gulv-varmestyringer er ingen undtagelse. De fleste gulvvarmestyringer kan styres via en APP og alle de førende mærker kan kommunikere med klimastyringen i en kvalitets gaskedel. Dette issue omkring kommunikation og sammenkobling af gulvvarme-systemet og husets gaskedel er en overset faktor for den optimale drift af en moderne gaskedel. Et faktum er det dog, at hvis denne sammenkobling/kommunikation IKKE etableres vil det typisk få fatale konsekvenser for drift og vedligeholdelse af gaskedlen.

Hos HS Tarm har vi monitoreret en kedel, der er monteret i et ældre, men renoveret hus. Det meste af dette hus opvarmes vha. et moderne gulvvarmesystem. Efter 2 års drift blev der udlæst data fra kedlens klimastyring. Resultatet var alarmerende og viste et usandsynligt højt antal ”Start/Stop” på denne kedel. Denne form for kedeldrift vil på sigt have alvorlige konsekvenser for enhver kedel, uanset mærke. Det svarer lidt til at den bil man har parkeret i garagen bliver startet 2 gange i timen i 15 sekunder og så slukkes den igen. Forbindelsen mellem gulvvarmens styring og kedlen klimastyring eliminerer denne fatale driftsform 100%. Det er for så vidt en meget enkel og lavpraktisk løsning der her gøres brug af. Gulvvarmestyringen giver signal til gaskedlen hvis én af dennes telestater ”kalder” på varme. Men er alle telestater lukkede, skal kedlen IKKE starte op. Men det vil alle gaskedler gøre, hvis de ikke er forbundet med gulvvarmestyringen. Der er så lidt vand i dagens gaskedler, at temperaturen i kedlen relativt hurtigt falder. Herefter vil kedlens automatik starte kedlen. Men hvis alle telestater er lukkede vil den starte et kort øjeblik og slukke igen. (lidt ligesom beskrevet med bilen i garagen).

På kedlen i føromtalte hus, blev der etableret forbindelse mellem kedlens klimastyring og gulvvarmens styring. Resultatet var/er enestående og viser en markant bedre drift af gaskedlen. I sommerens varme perioder vil en sådan konfigureret kedel have rigtig lange perioder, hvor den ikke er i drift. Den producerer primært varmt vand, da huset ikke har brug for opvarmning. Herved er der opnået en betydelig bedre drift og markant færre vedligeholdsomkostninger.

Ovennævnte beskrevne installation er således også nu udstyret med en rumstyring, der er koblet op på en smartphone. Derved har brugeren mulighed for at der altid er online overvågning på gaskedlen. Smartphone APP’en er i øvrigt gratis og hentes i APP-store og Google-Play til hhv. iPhone og Androidbaserede smartphones.

 

IDA Smartphonestyring

Smartphonestyringen til BAXI gaskedler åbner helt nye muligheder for hvad der er muligt med dagens gaskedel. Denne styring overvåger gaskedlen og dennes drift. Skulle der opstå en fejl på kedlen kommer der straks en alarm på APPʼen. Alle relevante parametre kan kontrolleres og ændres om nødvendigt. Denne teknologi er et kæmpe skridt i den rigtige retning mht. klimastyring af gaskedler. IDA er kompatibel med Google Home.